txt Info: alphabetical system ordering by number

 1. Kompozycja warstwy ceramicznej do wytwarzania formy odlewniczej i innych wyrobów, Zbigniew Stefański, Aleksander Karwiński, Irena Izdebska-Szanda, PCT/PL2014/0009 / US 9,242,292, request date: 2014-05-27, get date: 2016-01-26, reported abroad, USA
 2. Kompozycja warstwy ceramicznej do wytwarzania formy odlewniczej i innych wyrobów, Zbigniew Stefański, Aleksander Karwiński, Irena Izdebska-Szanda, PCT/PL2014/0009 / UA110087, request date: 2014-05-27, get date: 2015-11-10, reported abroad, Ukraina
 3. Sposób wytwarzania odlewów precyzyjnych, Edward Czekaj, Aleksander Karwiński, PCT/PL2011/0000 / UA109823, request date: 2014-02-12, get date: 2015-10-12, reported abroad, Ukraina
 4. Sposób wytwarzania odlewów precyzyjnych, Edward Czekaj, Aleksander Karwiński, PCT/PL2011/0000 / Ru2579841, request date: 2014-02-12, get date: 2016-03-11, reported abroad, Rosja
 5. Reaktor ciśnieniowy wytwarzający materiały o ukierunkowanej porowatości, Jerzy J. Sobczak, Natalia Sobczak, Piotr Długosz, Paweł Darłak, Vladimir Shapovalov, Ludmila Bojko, PCT/PL2014/0009 / EP2925469, request date: 2014-05-27, get date: 2017-07-05, reported abroad, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Szwecja, Szwajcaria
 6. Kompozycja warstwy ceramicznej do wytwarzania formy odlewniczej i innych wyrobów, Zbigniew Stefański, Aleksander Karwiński, Irena Izdebska-Szanda, PCT/IB2014/0009 / EP2895282, request date: 2014-05-27, get date: 2016-02-03, reported abroad, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy
 7. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, PCT/2012/000117 / EP2776782, request date: 2014-04-29, get date: 2016-04-06, reported abroad, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Finlandia, Szwecja
 8. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, PCT/PL2012/0001 / EP2776780, request date: 2014-04-29, get date: 2016-04-06, reported abroad, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Finlandia, Szwecja
 9. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, PCT/2012/000116 / 2776781, request date: 2014-04-29, get date: 2016-03-30, reported abroad, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Finlandia, Szwecja
 10. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, PCT/PL2012/0001 / 2776779, request date: 2014-04-29, get date: 2016-04-06, reported abroad, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Finlandia, Szwecja
 11. Sposób wytwarzania odlewów precyzyjnych, Edward Czekaj, Aleksander Karwiński, EP12772821.0. P / 2744612, request date: 2014-02-13, get date: 2015-10-21, reported abroad, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy
 12. Kompozycja warstwy ceramicznej do wytwarzania formy odlewniczej i innych wyrobów, Zbigniew Stefański, Aleksander Karwiński, Irena Izdebska-Szanda, PCT/PL2014/0009 / 2603402, request date: 2013-06-17, get date: 2016-11-02, reported abroad, Rosja
 13. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, PCT/PL/2012/000 / 232349, request date: 2012-10-25, get date: 2017-07-31, reported abroad, Izrael
 14. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, PCT/PL/2012/000 / 232348, request date: 2012-10-25, get date: 2017-09-30, reported abroad, Izrael
 15. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, PCT/PL/2012/000 / 232347, request date: 2012-10-25, get date: 2017-03-30, reported abroad, Izrael
 16. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, PCT/2012/000117 / 2014/02982, request date: 2014-04-24, get date: 2015-09-30, reported abroad, Republika Południowej Afryki
 17. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, PCT/2012/000116 / 2014/02981, request date: 2014-04-24, get date: 2015-09-30, reported abroad, Republika Południowej Afryki
 18. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, PCT/PL2012/0001 / 2014/02980, request date: 2014-04-24, get date: 2015-09-30, reported abroad, Republika Południowej Afryki
 19. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, PCT/PL2012/0001 / 2014/02979, request date: 2014-04-24, get date: 2015-09-30, reported abroad, Republika Południowej Afryki
 20. Reaktor ciśnieniowy wytarzający materiały o ukierunkowanej porowatości, Jerzy J. Sobczak, Natalia Sobczak, Piotr Długosz, Paweł Darłak, Vladimir Shapovalov, Ludmila Bojko, PCT/PL2014/0009 / 2,886,546, request date: 2014-05-27, get date: 2017-09-05, reported abroad, Kanada

Applications

 1. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, PCT/PL/2012/000, request date: 2012-10-25, reported abroad, Izrael
 2. Module for soldering printed circuit boards (Moduł do lutowania płytek obwodów drukowanych), Kudyba Artur, Sobczak Natalia, Markiewicz Michał, EP.17460064.3, request date: 2017-10-19, reported abroad, Europejski Urząd Patentowy