txt Info: alphabetical system ordering by number

 1. Przystawka pompująco-filtrująca trudnoplane ciecze hydrauliczne, Aleksandr Fajkiel, Renata Korzec, Zbigniew Maniowski, Wiesław Walczak, Kordian Zawadzki, W.114202 / 62743, request date: 2003-07-14, get date: 2006-11-30,
 2. Stabilizator temperatury form metalowych, Renata Korzec, Aleksander Fajkiel, Zbigniew Maniowski, Wiesław Walczak, Kordian Zawadzki, Paweł Zawadzki, W.109823 / 60788, request date: 1999-07-02, get date: 2004-10-29, co-owners: SILUM Sp z oo, Opojowice,
 3. Regenerator talerzowy, Franciszek Pezarski, Zbigniew Maniowski, Irena Izdebska-Szanda, Elżbieta Smoluchowska, W.109800 / 59901, request date: 1999-06-25, get date: 2003-09-30,
 4. Dysza chłodzona dwukomorowa wielkopiecowa lub żeliwiakowa, Zbigniew Miętka, W.111996 / 58843, request date: 1996-11-22, get date: 2001-10-31,
 5. Dysza chłodzona jednokomorowa wielkopiecowa lub żeliwiakowa, Zbigniew Miętka, W.111997 / 58842, request date: 1996-11-22, get date: 2001-10-31,
 6. Kruszarka wibracyjna, Andrzej kopciński, Franiszek Pezarski, Zbigniew Maniowski, Tadeusz Bogacz, Marian Bicz, W.110225 / 58649, request date: 1996-03-15, get date: 2001-06-29, co-owners: PrzedsiębiorstwoProdukcyjno-Usługowe METALODLEW SA,
 7. Ręczny pirometr, Wojciech Leśniewski,, W.97760 / 55582, request date: 1993-04-29, get date: 1997-11-28,
 8. Urządzenie do sporządzania masy modelowej, Kazimierz Bruzda, Zygmunt Pyrek, Stanisław Cięciwa, Franciszek Krupa, W.98323 / 54784, request date: 1993-07-19, get date: 1997-01-31,
 9. Forma metalowa do badania temperatury umożliwiająca otrzymywania odlewów warstwowych i kompozytowych metodą prasowania w stanie ciekłym, Jerzy J. Sobczak, Andrzej Janczur, Marian Wróblicki, W.97958 / 54778, request date: 1993-05-28, get date: 1997-01-31,
 10. Forma metalowa do prasowania w stanie ciekłym zestawu próbek, Jerzy J. Sobczak, Andrzej Janczur, Marian Wróblicki, W.97519 / 54196, request date: 1993-04-05, get date: 1996-06-28,
 11. Urządzenie do rafinacji ciekłych metali, Zbigniew Lech, Grażyna SEk-Sas, Eugeniusz Pałczyński, Jerzy Karpiński, Stanisław Cięciwa, Józef Galon, W.96260 / 53796, request date: 1992-10-20, get date: 1996-01-31,
 12. Aparat do oznaczania temperatury spiekania odlewniczych materiałów formierskich, Aleksy Sasin, Józef Galon, Tadeusz Grochal, Zbigniew Maniowski, Magdalena Gawlikowska, W.95256 / 53787, request date: 1992-05-22, get date: 1996-01-31,
 13. Piec próżniowy dwukomorowy wielofunkcyjny, Jerzy Schmidt, Natalia Sobczak, Marek Pietraszkiewicz, Zygmunt Wójcicki, Krzysztof Siwecki , W.96697 / 53407, request date: 1992-12-15, get date: 1995-10-31,
 14. Stacjonarne urządzenie powietrzno-natryskowe, Aleksander Fajkiel, Piotr Słowik, Antoni Remiszewski, W.91136 / 52141, request date: 1990-10-04, get date: 1994-04-29,
 15. Urządzenie do formowania kształtek izolacyjno-egzotermicznych, Stanisław Ząbek, Kazimierz Bruzda, Zbigniew Stefański, Jacek Zalasiński, W.89735 / 51729, request date: 1990-03-09, get date: 1993-09-30,
 16. Urządzenie do lokalnego doprasowaniaw odlewniczej formie ciśnieniowej, Zbigniew Kanikuła, Francisszek Kara, W.90179 / 51503, request date: 1990-05-10, get date: 1991-02-11,
 17. Aparat do badania właściwości powierzchniowych materiałów w stanie ciekłym, Józef Galon, Natalia Sobczak, Roan Ryglicki, , W.94737 / 50513, request date: 1988-10-28, get date: 1990-04-30,
 18. Waga Hakowa, Jerzy Schmidt, W.85477 / 50250, request date: 1988-11-16, get date: 1989-08-21,
 19. Uniwersalna rama nośna, Antoni Szymonek, Zdzisław Żółkiewicz, Krzysztof Siwecki, Jacek Krokosz, Andrzej Kuczabiński, Stanisław Smoczyński, W.86812 / 49621, request date: 1989-03-24, get date: 1989-12-27, co-owners: Dąbrowska Fabryka Obrabiarek "DEFUM", Dąbrowa Górnicza,
 20. Impulsowa głowica do zagęszczania masy formierskiej, Jan Danek, Stanisław Słowiński, Stanisław Burda, W.86199 / 49469, request date: 1989-01-20, get date: 1992-05-06,
 21. Ręczny pirometr podczerwieni, Kazimierz Cyganek, Andrzej Chechliński, Antoni Remiszewski, Marek Kotulski, Józef Galon, W.90323 / 49188, request date: 1987-10-23, get date: 1992-03-06,
 22. Mieszalnik do sporzadzania kompozycji żywic, Krzysztof Siwecki, Zdzisław Żółkiewicz, Jacek Krokosz, Jacek Zalasiński, Jan Koziorowski, Kazimierz Bruzda, W.82706 / 47608, request date: 1988-02-12, get date: 1991-01-21,
 23. Urządzenie do uszczelniania grzejników centralnego ogrzewania, Jacek Krokosz, Krzysztof Siwecki, Zdisław Żółkiewicz, Ryszard Suszkiewicz, W.88623 / 46825, request date: 1985-10-11, get date: 1990-04-09,
 24. Forma odlewnicza do odlewania powłoki kulistej, Stanisław Przeworski, Bogusław Ludew, Stanisław Korcyl, Wojciech Zakrocki, Władysław Matlak, Jan Kurp, Jan Kucz, Jan Pilch, Adam Kasprzyk, Tadeusz Teisler, Władysław Zbroja, W.79608 / 46014, request date: 1987-03-05, get date: 1989-10-30,
 25. Aparat do oznaczania płynności mas formierskich, Aleksy Sasin, Władysław Romek, Józef Galon, Przemysław Wilczyński, Wiesław Stypuła, W. 78235 / 45717, request date: 1986-09-18, get date: 1989-09-07,
 26. Aparat do określania stopnia utwardzania mas samoutwardzalnych, Andrzej Baliński, Satanisław Młodnicki, Tadeusz Olszowski, Aleksy Sasin, Robert Tabeau, W.75337 / 45536, request date: 1985-08-02, get date: 1989-07-03,
 27. Urządzenie do zagęszczania próbek z mas formierskich, Stanisław Cięciwa, Aleksy Sasin, Robert Tabeau, Józef Galon, Zbigniew Ulman, Tadeusz Olszowski, Bogdan Isendorf, W.77993 / 44179, request date: 1986-08-13, get date: 1988-07-05,
 28. Łyżka załadowcza, Józef Galon, Józef Grylewicz, W.77362 / 43486, request date: 1986-05-16, get date: 1988-02-02,
 29. Lampa ciemniowa, Wiktor Stelmach, Janina Sybiga, W.77053 / 43344, request date: 1986-04-14, get date: 1987-12-21,
 30. Urządzenie do wibracyjnego zagęszczania samoutwardzalnej masy formierskiej lub rdzeniowej, Adam Nawrocki, Tadeusz Olszowski, Elżbieta Smoluchowska, Jan Danek, Marian Sonik, W.77238 / 43287, request date: 1986-05-07, get date: 1987-11-20,
 31. Kokila do odlewania próbek spektrometrycznych, Tadeusz Grochal, Andrzej Gwiżdż, Zenon Pirowski, Adam Skórkowski, W.76636 / 42929, request date: 1986-02-17, get date: 1987-09-23,
 32. Urządzenie do odmywania drobnych frakcji, Bogusław Słomczyński, Zbigniew MAniowski, Roman Żudro, W.79490 / 42920, request date: 1984-03-14, get date: 1987-09-23,
 33. Urzadzenie do wytwarzania gęstych jednorodnych mieszanin ciał stałych i ciekłych, Janusz Czarski, Marek Dorociak, Andrzej Heryan, Zbigniew Maniowski, Małgorzata Majka, Andrzej Kober, Elzbieta Kuleszyńska, Janusz Starzycki, W.74994 / 42125, request date: 1985-06-13, get date: 1987-03-30,
 34. Laboratoryjna mieszarka krążnikowa, Julian Kawaler, Stanisław Cięciwa, Józef Galon, W.74513 / 41654, request date: 1985-04-05, get date: 1986-12-29,
 35. Urządzenie do oznaczania grubości skorupy powstałej z paisku powleczonego żywicą, Jan Szczurek, Julian Kawaler, Mieczsław Dębski, Robert Tabeau, Władysław Romek, Aleksy Sasin, Władysław Gruczyński, Stanisław Cięciwa, Jan Koziorowski, W.76108 / 41206, request date: 1982-05-18, get date: 1986-09-29,
 36. Przyrząd do pomiaru temperatury, zwłaszcza ciekłych metali i stopów odlewniczych, Stanisław Fuksa, Zbigniew Górny, Roman Ryglicki, Aleksy Sasin, Robert Tabeau, Wojciech Wierzchowski, Edward Zemlak, W.73591 / 41043, request date: 1984-11-13, get date: 1984-08-27,
 37. Kokila dzielona do odlewania kul, Roman Dębicki, Jan Misztal, Waldemar Radziwiłł, Zdzisław Żółkiewicz, Stanisław Korcyl, Stanisław Przeworski, W.73099 / 40604, request date: 1984-08-08, get date: 1986-04-30,
 38. Stanowisko do modelowania ustalonych pól temperatur na zasadzie analogii elektrycznej w wannie elektrolitycznej, Józef Kawaler, Zbigniew Kanikuła, W.73014 / 40482, request date: 1984-07-26, get date: 1986-04-30,
 39. Urządzenie do sferoidyzacji żeliwa, Jerzy Tybulczuk, Jacek Marfiak, Janusz Cupiał, Marek Karewicz, Kryzsztof Dorawski, Adam Kowalski, Franciszek Sadowski, W.72962 / 40297, request date: 1984-07-18, get date: 1986-02-28,
 40. Końcówka ochronna do termopary zanurzeniowej, Roman Ryglicki, Wojciech Wierzchowski, Edward Zemlak, W.72952 / 40167, request date: 1984-07-16, get date: 1986-01-30,
 41. Urządzenie do wykonywania rdzeni odlewniczych, Kazimierz Bruzda, Jan Szczurek, Franiszek Krupa, Jacek Zalasiński, Stanisław Cięciwa, Eugeniusz PAłczyński, Jan Koziorowski, Wojciech Talar, Jan Cichy, Maria Czaplińska Szczurek, W.69588 / 38869, request date: 1982-11-26, get date: 1985-03-07,
 42. Stolik urządzenia do wykonywania otworu odprężającego, Jerzy Schmidt, Zygmunt Wójcicki, W.69435 / 38817, request date: 1982-11-18, get date: 1985-03-07,
 43. Przełącznik wielopozycyjny, Wojciech Leśniewski, W.70778 / 38706, request date: 1983-07-19, get date: 1985-02-05,
 44. Urządzenie do płukania materiałów sypkich, zwłaszcza piasków, Janusz Ratajczyk, Zbigniew MAniowski, Bogusław Słomczyński, W.69580 / 38304, request date: 1982-12-15, get date: 1984-09-18,
 45. Kokila wytrząsana do odlewania kul, Roman Dębicki, Jan Misztal, Waldemar Radziwiłł, Zdzisław Żółkiewicz, Stanisław Korcyl, Stanisław Przeworski, W. 69434 / 38013, request date: 1982-11-18, get date: 1984-05-30,
 46. Techniczne ciało doskonale czarne do kontroli i cechowania pirometrów podczerwieni, Ryszard Chromy, Tadeusz Grochal, Zenon Pirowski, Roman Ryglicki, Wojciech Wierzchowski, W.67463 / 37521, request date: 1981-10-14, get date: 1984-01-30,
 47. Aparat do oznaczania wilgotności materiałów szypkich, zwłaszcza mas formierskich o wilgotności do 10% , Bogusław Słomczyński, Zbigniew Maniowski, W.64957 / 36372, request date: 1980-01-08, get date: 1983-03-31,
 48. Stanowisko laboratoryjne do odsączania cieczy, Janusz Ratajczyk, Zbigniew Maniowski, W.66286 / 36187, request date: 1981-02-17, get date: 1983-01-24,
 49. Aparat do badania przyczepności pokryć ochronnych na formy i rdzenie odlewnicze, Zygmunt Grodziński, Zygmunt Smoleń, Halina Pawłowska, Aleksander Palma, W.61061 / 35067, request date: 1979-01-30, get date: 1982-06-07,
 50. Urządzenie do oznaczania temperatury odniesienia, Stanisław Truś, Stanisław Koterba, W.61731 / 33861, request date: 1979-05-17, get date: 1981-11-02,
 51. Urządzenie do oczyszczania pisków formierskich, Andrzej Pająk, Andrzej Krawczyk, Tadeusz Olszowski, Adam Jachowicz, Andrzej Marzencki, Stanisław Burda, W. 62443 / 33362, request date: 1979-08-23, get date: 1981-07-06,
 52. Kokila do odlewania metali i ich stopów, Jan Zakrzewski, Aleksander Sędzimir, Stanisław Ząbek, Jacek Krokosz, Marian Wróblicki, Eugeniusz Pałczyński, Stanisław Cięciwa, W.60471 / 30545, request date: 1976-12-16, get date: 1979-09-26,
 53. Urządzenie do badania tarcia i zużycia materiałów, Jerzy Schmidt, Stanisław Korcyl, Lesław Hajduk, W. 00000 / 30249, request date: 1976-07-16, get date: 1979-08-06,
 54. Urządzenie do badania skrawalności, Jerzy Schmidt, Stanisław Korcyl, W.54994 / 30247, request date: 1975-12-10, get date: 1979-08-06,
 55. Przenośny zbiornik wlewowy wielownękowej formy odlewniczej, Stanisław Korcyl, Stanisław Przeworski, W.59419 / 29990, request date: 1976-05-27, get date: 1979-04-30,
 56. Urządzenie do oznaczania wytrzymałości na zginanie kstałtek z mas formierskich wilgotnych, Zdzisław Samsonowicz, Marian Adamus, Józefa Iwaszko-Braun, Jerzy Ostrowski, Władysław Gruczyński, Aleksy Sasin, W.55210 / 29590, request date: 1976-02-18, get date: 1979-01-19,
 57. Urządzenie do badania zużycia przez ścieranie w ruchu posuwisto-zwrotnym, NNNN, W.55585 / 29264, request date: 1976-05-12, get date: 1978-10-27,
 58. kadź do wytwarzania żeliwa sferoidalnego z komora reakcyjną, NNNN, W.55093 / 27955, request date: 1976-01-23, get date: 1978-02-23,
 59. Urządzenie do cechowania sprężyn twardościomierzy, NNNN, W.53910 / 27231, request date: 1975-06-21, get date: 1977-06-17,
 60. Aparat do oznaczania temperatury mięknienia piasku powleczonego, NNNN, W.53485 / 27206, request date: 1975-04-08, get date: 1977-06-17,
 61. Aparat do pomiaru swobodnego skurczu liniowego metali, NNNN, W.53738 / 27155, request date: 1975-05-24, get date: 1977-06-15,
 62. Twardościomierz do oznaczania twardości powierzchniowej mas formierskich wilgotnych, prasowanych pod wysokimi naciskami, NNNMN, W.53352 / 26780, request date: 1975-03-11, get date: 1977-05-16,
 63. Elektromagnetyczny przesiewacz laboratoryjny, NNNN, W.51286 / 26727, request date: 1973-12-22, get date: 1977-05-06,
 64. Urządzenie do mechanicznego dozowania materiałów sypkich, zwłaszcza modyfikatorów i dodatków stopowych, NNNN, W.52611 / 26498, request date: 1974-10-22, get date: 1977-04-18,
 65. Aparat do oznaczania wilgotności mas formierskich, NNNN, W.31508 / 25382, request date: 1974-02-11, get date: 1976-11-23,
 66. Aparat do formowania próbek wytrzymałóściowych zwłaszcza z mas formierskich i rdzeniowych, NNNN, W.51285 / 24948, request date: 1973-12-22, get date: 1976-10-20,
 67. Polaryskop kołowo-liniowy do analizy stanów odkształceń z zastosowaniem powłok optycznie czynnych, NNNN, W.49609 / 24361, request date: 1972-12-06, get date: 1976-02-25,
 68. Urządzenie do odlewania mielników, Jan Zakrzewski, Marian Adamus, Ryszard Albin, Kazimierz Bruzda, Eugeniusz Pałczyński, Aleksy Sasin,Aleksander Sęzimir, Zbigniew Górny, Tadeusz Piwoński, Józef Latoń, W.48762 / 23303, request date: 1972-05-31, get date: 1975-03-04,
 69. Objętościowy dozownik cieczy, Kazimierz Bruzda, Ryszard Albin, W.48317 / 23300, request date: 1972-03-20, get date: 1975-03-07,
 70. Zawór bezpieczeństwa do kadzi odlewniczej, Tadeusz Jachimczyk, Kazimierz Bruzda, Jacek Zalasiński, W.48849 / 23299, request date: 1972-06-08, get date: 1975-03-07,
 71. Aparat do badania ciekłych mas metodą rozpływu walca, NNNN, W.48893 / 23277, request date: 1972-06-23, get date: 1975-03-04,
 72. Aparat do określania stopnia osypliwości mas formierskich, Andrzej Czajka, Magdalena Gawlikowska, Władysław Gruczyński, Eugeniusz Wolan, W.48414 / 23252, request date: 1972-03-27, get date: 1974-12-19,
 73. Lanca do rafinacji metali, Wiesław Cupryś, W.48365 / 22764, request date: 1972-03-15, get date: 1974-09-27,
 74. Mieszarka do mas formierskich, Zbigniew Kanikuła, W.44553 / 21926, request date: 1969-10-24, get date: 1972-08-30,
 75. Urządzenie do wykonywania z ciekłych mas samoutwardzalnych kształtek laboratoryjnych do badań wytrzymałościowych, Roman Golec, Zbigniew Górny, Władysław Gruczyński, Czesław Jakimyszyn, Józef Latoń, Jerzy Lis, Tadeusz Olszowski, Jerzy Ostrowski, Aleksy Sasin, ZBigniew Strojny, Eugeniusz Wolan, W. 46226 / 21843, request date: 1969-03-28, get date: 1972-06-27,
 76. Urządzenie do oznaczania powierzchni właściwej ciał stałych, Bruzda Kazimierz, Golec Roman, Górny Zbigniew, Jakimyszyn Czesław, Olszowski Tadeusz, Sibiga Janina, Strojny Zbigniew, Zalasiński Jacek, W.43864 / 20622, request date: 1969-05-03, get date: 1970-10-30,
 77. Urządzenie do określania czasu wiązania ciekłej masy samoutwardzalnej, Kazimierz Bruzda, Roman Golec, Zbigniew Górny, Władysław Gruczyński, Czesław Jakimyszyn, Maria Maciukiewicz, Tadeusz Olszowski, Zbigniew Strojny, Jacek Zalasiński, W.43653 / 20492, request date: 1969-03-24, get date: 1970-09-18,
 78. Aparat do odmywania lepiszcza, Jerzy Karpiński, W.42223 / 20182, request date: 1968-06-06, get date: 1970-05-26,
 79. Urzadzenie do badania ścieralności materiałów, Stanisław Korcyl, W.39955 / 19046, request date: 1967-03-28, get date: 1969-01-31,
 80. Metalowa kokila dzielona do odśrodkowego odlewania przedmiotów cylindrycznych, Stanisław Korcyl, W.37791 / 18106, request date: 1966-01-12, get date: 1967-06-30,