txt Informacja: układ alfabetyczny wg numeru

 1. Kompozycja warstwy ceramicznej do wytwarzania formy odlewniczej i innych wyrobów, Zbigniew Stefański, Aleksander Karwiński, Irena Izdebska-Szanda, PCT/PL2014/0009 / US 9,242,292, data zgłoszenia: 2014-05-27, data udzielenia: 2016-01-26, zgłoszony za granicą, USA
 2. Kompozycja warstwy ceramicznej do wytwarzania formy odlewniczej i innych wyrobów, Zbigniew Stefański, Aleksander Karwiński, Irena Izdebska-Szanda, PCT/PL2014/0009 / UA110087, data zgłoszenia: 2014-05-27, data udzielenia: 2015-11-10, zgłoszony za granicą, Ukraina
 3. Sposób wytwarzania odlewów precyzyjnych, Edward Czekaj, Aleksander Karwiński, PCT/PL2011/0000 / UA109823, data zgłoszenia: 2014-02-12, data udzielenia: 2015-10-12, zgłoszony za granicą, Ukraina
 4. Sposób wytwarzania odlewów precyzyjnych, Edward Czekaj, Aleksander Karwiński, PCT/PL2011/0000 / Ru2579841, data zgłoszenia: 2014-02-12, data udzielenia: 2016-03-11, zgłoszony za granicą, Rosja
 5. Reaktor ciśnieniowy wytwarzający materiały o ukierunkowanej porowatości, Jerzy J. Sobczak, Natalia Sobczak, Piotr Długosz, Paweł Darłak, Vladimir Shapovalov, Ludmila Bojko, PCT/PL2014/0009 / EP2925469, data zgłoszenia: 2014-05-27, data udzielenia: 2017-07-05, zgłoszony za granicą, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Szwecja, Szwajcaria
 6. Kompozycja warstwy ceramicznej do wytwarzania formy odlewniczej i innych wyrobów, Zbigniew Stefański, Aleksander Karwiński, Irena Izdebska-Szanda, PCT/IB2014/0009 / EP2895282, data zgłoszenia: 2014-05-27, data udzielenia: 2016-02-03, zgłoszony za granicą, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy
 7. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, PCT/2012/000117 / EP2776782, data zgłoszenia: 2014-04-29, data udzielenia: 2016-04-06, zgłoszony za granicą, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Finlandia, Szwecja
 8. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, PCT/PL2012/0001 / EP2776780, data zgłoszenia: 2014-04-29, data udzielenia: 2016-04-06, zgłoszony za granicą, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Finlandia, Szwecja
 9. Przekładnia zębata do ciągłej zmiany prędkości obrotowej, Jan Wilk, P.189940 / 99922, data zgłoszenia: 1976-05-27, data udzielenia: 1978-12-15,
 10. Sposób wykonywania modyfikatora w postaci kształtek do modyfikacji żeliwa szarego i sferoidalnego, Zbigniew Tyszko, Edmund Machynia, Jan Barwiński, Jerzy Tybulczuk, Maria Zgut, Tadeusz Torz, Zbigniew Bidas, Teodor Kuczera, Zbigniew Katra, Jan Ciurlok, P.177930 / 99578, data zgłoszenia: 1975-02-10, data udzielenia: 1979-11-30,
 11. Sposób wytwarzania żywicy furfurylowo-formaldehydowej, Krystyna Starzyńska, Zdzisław Wertz, GrzegorzDecki, Jan Harpula, Jur Piszak, Alicja Krystosik, P.177929 / 99558, data zgłoszenia: 1975-02-10, data udzielenia: 1979-11-15, współwłaściciele: Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa ,
 12. Rozluźniacz mas formierskich i rdzeniowych ze szkłem wodnym, Zygmunt Grodziński, Tadeusz Klemensiewicz, Tadeusz Hejnar, Tadeusz Fryc, , P.189089 / 98338, data zgłoszenia: 1976-04-26, data udzielenia: 1980-10-31,
 13. Masa formierska i rdzeniowa, Zdzisław Wertz, Jan Harpula, Krystyna Roczniak, Jerzy Chudzicki, P.189049 / 98111, data zgłoszenia: 1976-04-24, data udzielenia: 1978-08-31,
 14. Sposób zabezpieczenia elektrod grafitowych, Andrzej Białobrzeski, Leszek Mazur, Krzysztof Włodarczyk, , P.182557 / 97948, data zgłoszenia: 1974-03-04, data udzielenia: 1979-11-30,
 15. Syntetyczna masa rdzeniowa lub formierska, Magdalena Gawlikowska, Zygmunt Grodziński, P.180420 / 97601, data zgłoszenia: 1975-05-15, data udzielenia: 1979-10-15,
 16. Urządzenie do wykonywania rdzeni odlewniczych, Jan Harpula, Józef Tokarski, Leszek Reindl, Stanisław Bruzda, Kazimierz Bruzda, Bogusław Słomczyński, Jur Piszak, Zbigniew Górny, Mieczysław Dębski, Jerzy Śliwa, Tadeusz rzepa, Andrzej Heryan, Janusz Czerski, Julian Kawaler, Jerzy Urlata, MArian Adamusi, , P.176227 / 96911, data zgłoszenia: 1974-12-06, data udzielenia: 1978-07-14,
 17. Sposób wytwarzania żywic mocznikowo-fenolowo-formaldehydowych, Krystyna Starzyńska, Jan Harpula, Antoni Polak, Stanisław Wilaszek, Adolf Maczużak, Grzegorz Derecki, Mieczysław Dębski, Alicja Krystosik, Andrzej Popławski, Jerzy Motyczyński , , P.177560 / 96846, data zgłoszenia: 1975-01-25, data udzielenia: 1978-07-31, współwłaściciele: Instytut Chemii Przemyłowej , Warszawa,
 18. Preparat do topienia brązów aluminiowych, Krzysztof Rutkowski, Maria Karolini, Zdzisław Sadzik, P.176850 / 96446, data zgłoszenia: 1974-12-24, data udzielenia: 1978-07-31,
 19. Urządzenie do pomiaru intensywności iskrzenia, Stanisław Korcyl, Jerzy Schmidt, Lesław Hajduk, P.184351 / 96419, data zgłoszenia: 1975-10-28, data udzielenia: 1978-06-30,
 20. Dodatek do syntetycznych mas formierskich i rdzeniowych, Elżbieta Dobiejewska, Zbigniew Szczypiński, Tadeusz Białas, Ignacy Marjański, P.178987 / 96395, data zgłoszenia: 1975-03-21, data udzielenia: 1978-05-31,
 21. Sposób obróbki cieplnej brązów , Krzysztof Rutkowski, P.185003 / 96378, data zgłoszenia: 1975-11-24, data udzielenia: 1978-05-31,
 22. Urządzenie do badania odporności na udarowe obciążenie elementów konstrukcyjnych, zwłaszcza odlewów wstawek klocków hamulcowych, Jerzy Schmidt, Stanisław Korcyl, P.181275 / 96227, data zgłoszenia: 1975-06-16, data udzielenia: 1978-12-15,
 23. Ceramiczna masa formierska i rdzeniowa, Ludmiła Luśniak-Lech, Krystyna Piech, Danuta Lusniak-Wójcicka, Jerzy Stachańczyk, P.180974 / 96210, data zgłoszenia: 1976-06-05, data udzielenia: 1978-07-20,
 24. Stop miedziowo-niklowo-magnezowy, Jerzy Tybulczuk, Maria Zgut, Janusz Cupiał, Ryszard Szymański, Ewald Jagieła, P.182696 / 95949, data zgłoszenia: 1975-08-11, data udzielenia: 1978-11-30,
 25. Sposób wytwarzania utwardzacza do mas formierskich lub rdzeniowych, Tadeusz Olszowski, Jerzy Grzymek, Cezary Wieja, Barbara Wilkosz, Małgorzata Turkiewicz, Stanisław Pałaszyński, Józef Strzelecki, Erwin Pogrzeba , P.169280 / 95073, data zgłoszenia: 1974-03-04, data udzielenia: 1978-03-15,
 26. Sposób obróbki cieplnej łożysk ślizgowych z brązów cynowych, Krzysztof Rutkowski, Zbigniew Miętka, Maria Karolini, P.177385 / 95015, data zgłoszenia: 1975-01-17, data udzielenia: 1978-01-31,
 27. Masa formierska i rdzeniowa z krzemianem sodowym, Tadeusz Olszowski, Janina Rzeszut, Krystyna Włodarczyk, Stanisław Młodnicki, P.180316 / 94904, data zgłoszenia: 1975-05-12, data udzielenia: 1977-12-31,
 28. Preparat do topienia mosiądzów, Krzysztof Rutkowski, Zdzisław Sadzik, P.176428 / 94339, data zgłoszenia: 1974-12-13, data udzielenia: 1977-12-15,
 29. Dodatek do syntetycznych mas formierskich, Magdalena Gawlikowska, Edwin Wawrzynkiewicz, P.173740 / 93595, data zgłoszenia: 1974-08-30, data udzielenia: 1977-12-31,
 30. Masa formierska i rdzeniowa, Jan Harpula, Leszek Reindl, Julian Kawaler, Tadeusz Rzepa, Mieczysław Dębski, Zbigniew Górny, Jur Piszak, Zdzisław Sobczak, Zbigniew Datko, P.178345 / 92866, data zgłoszenia: 1975-02-28, data udzielenia: 1979-09-29,
 31. Urządzenie do pomiaru wilgotności materiałów szypkich, Zygmunt Pomianowski, Kazimierz Cyganek, P.178606 / 92865, data zgłoszenia: 1975-03-07, data udzielenia: 1978-10-30,
 32. Masa rdzeniowa i formierska ze spoiwem syntetycznym, Jan Harpula, Leszek reindl, Julian Kawaler, Tadeusz Rzepa, Mieczysław Dębski, P.178387 / 92757, data zgłoszenia: 1975-02-28, data udzielenia: 1977-12-15,
 33. Sposób otrzymywania bentonitów, Andrzej Czajka, Stefan Gustkowicz, Alojzy Nyczka, Karol Zastawny, P.170303 / 92003, data zgłoszenia: 1974-04-11, data udzielenia: 1977-12-31,
 34. Sposób wykonywania odlewów precyzyjnych, zwłaszcza szynoprotez stomatologicznych , Władysław Kajoch, Anna Danuta Kostkiewicz, P.156262 / 90342, data zgłoszenia: 1972-06-28, data udzielenia: 1977-06-30,
 35. Sposób zabezpieczenia elektrod grafitowych, Andrzej Białobrzeski, Leszek Mazur, Krzysztof Włodarczyk, P.169282 / 90175, data zgłoszenia: 1974-03-04, data udzielenia: 1977-06-30,
 36. Masa formierska i rdzeniowa ze spoiwem termoplastycznym oraz sposób utwardzania form i rdzeni z masy ze spoiwem termoplastycznym, Jan Harpula, Jur Piszak, Mieczysław Dębski, Jerzy Śliwa, Tadeusz Rzepa, Andrzej Heryan, P.165696 / 89460, data zgłoszenia: 1973-10-06, data udzielenia: 1977-05-16,
 37. Sposób wytwarzania spoiwa do mas formierskich, Tadeusz Olszowski, Maria Maciukiewicz, Krystyna Starzyńska, Franciszek Pancirsch, Tadeusz Choiński, P.162881 / 89128, data zgłoszenia: 1973-05-28, data udzielenia: 1977-09-01, współwłaściciele: Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa,
 38. Masa formierska i rdzeniowa na szkle wodnym, Zygmunt Grodziński, Jur Piszak, Tadeusz Rzepa, Maciej Kowalówka, Tadeusz Fryc, Józef Magiera, Maria Foltyn, P.173219 / 88082, data zgłoszenia: 1974-08-01, data udzielenia: 1978-08-31,
 39. Kokila do odlewania metali i ich stopów, Eugeniusz Banaś, Andrzej Białobrzeski, Aleksander Sędzimir, Jan Zakrzewski, P.169281 / 87922, data zgłoszenia: 1974-03-04, data udzielenia: 1978-11-30,
 40. Ceramiczna forma odlewnicza, Ludmiła Luśniak-Lech, Krystyna Piech, Tadeusz Sadownik, Jerzy Stachańczyk, P.167281 / 87272, data zgłoszenia: 1973-12-12, data udzielenia: 1978-04-29,
 41. Urządzenie do elektrochemicznego i elektrotermicznego utwardzania mas formierskich lub rdzeniowych, Zygmunt Pomianowski, Tadeusz Olszowski, P.161351 / 84885, data zgłoszenia: 1973-03-16, data udzielenia: 1978-09-30,
 42. Stopy krzemu o działaniu modyfikująco-rafinującym, Zbigniew Tyszko, Edmund Machynia, Janusz Stryjski, Jan Barwiński, Zbigniew Katra, Zygmunt Szendera, Marian Koźma, Jerzy Dytko, Jan Glenc, Teodor Kuczera, P.147038 / 84767, data zgłoszenia: 1971-03-20, data udzielenia: 1977-04-15,
 43. Stopy miedzi z trudno rozpuszczalnymi składnikami stopowymi, Zbigniew Tyszko, Edmund Machynia, Janusz Stryjski, Jan Barwiński, Artur Wawrzak, Józef Szymański, P.147040 / 83142, data zgłoszenia: 1971-03-20, data udzielenia: 1976-12-31,
 44. Stopy miedzi o działaniu modyfikująco-rafinującym, Zbigniew Tyszko, Edmund Machynia, Janusz Stryjski, Jan Barwiński, Artur Wawrzak, Tadeusz Wrona, Józef Szymański, P.147037 / 83135, data zgłoszenia: 1971-03-20, data udzielenia: 1976-11-15,
 45. Urządzenie do wykonywania form i rdzeni skorupowych sporządzonych z termoutwardzalnych ciekłych mas żywicznych, Ryszrad Albin, Kazimierz Bruzda, Karol Chudoba, Jan Harpula, Tadeusz Olszowski, Adam Nawrocki, Jan Horoszko, P.152871 / 82948, data zgłoszenia: 1972-01-12, data udzielenia: 1976-07-15,
 46. Sposób wykonywania rdzeni odlewniczych, Zdzisław Wertz, Franiszek Pancirsch, Jan Wertz, Krzysztof Wiechczyński, Włodzimierz Jarecki, Wiesław Moniowski, P.144116 / 82712, data zgłoszenia: 1970-10-29, data udzielenia: 1976-06-30,
 47. Sposób wykonywania odlewów dwuwarstwowych, Czesław Jakimyszyn, Czesław Podrzucki, Witold Szczepański, Stanisław Lubczyński, P.155468 / 82608, data zgłoszenia: 1972-05-19, data udzielenia: 1975-11-25,
 48. Stop niklu o działaniu modyfikująco-rafinującym, Zbigniew Tyszko, Edmund Machynia, Janusz Stryjski, Jan Barwiński, Artur Wawrzak, Tadeusz Wronka, Józef Szymański , P.147036 / 81920, data zgłoszenia: 1971-03-20, data udzielenia: 1976-06-30,
 49. Urządzenie do ciągłej regulacji wielkości siły wymuszającej, Jan Rogowski, Jan Danek, Stanisław Jędrysek, P.145995 / 81872, data zgłoszenia: 1971-02-04, data udzielenia: 1976-12-15,
 50. Masa formierska i rdzeniowa, Zdzisław Samsonowicz, Hubert Mżyło, Tadeusz Olszowski, Barbara Wilkosz, P.167114 / 80739, data zgłoszenia: 1973-12-06, data udzielenia: 1975-10-15, współwłaściciele: Politechnika Wrocławska, Wrocław,
 51. Sposób uszczelniania elementów porowatych badanych na przepuszczalnośc i urządzenie do stosowania tego sposobu, Andrzej Baliński, Tadeusz Olszowski, P.138926 / 80642, data zgłoszenia: 1970-02-21, data udzielenia: 1976-04-24,
 52. Sposób wytwarzania odlewów, zwłaszcza tarcz do produkcji kulek łożyskowych, Andrzej Kajtoch, Jerzy Lis, Stanisław Korcyl, P.155451 / 79812, data zgłoszenia: 1972-05-18, data udzielenia: 1975-11-15,
 53. Żeliwo na formy metalowe oraz sposób jego wytwarzania, Jan Zakrzewski, Zbigniew Górny, Edmund Machynia, Aleksander Sędzimir, P.157928 / 79468, data zgłoszenia: 1972-09-25, data udzielenia: 1975-12-31,
 54. Samoutwardzalna masa formierska lub rdzeniowa, Tadeusz Olszowski, Janina Rzeszut, Cezary Wieja, Barbara Wilkosz, Jan Piasecki, Wacław Dubiński, Franciszek Sediwy, P.127208 / 79380, data zgłoszenia: 1968-05-27, data udzielenia: 1975-12-31,
 55. Pokrycie na formy metalowe, Jan Zakrzewski, Aleksander Sędzimir, Zbigniew Górny, Andrzej Białobrzeski, Włodzimierz Sadzikowski, P.158294 / 78537, data zgłoszenia: 1972-10-16, data udzielenia: 1977-05-31,
 56. Sposób brykietowania sproszkowanych koncentratów rud miedzi, Jerzy Romański, Tadeusz rzepa, Zygmunt Grodziński, Tadeusz Klemensiewicz, P.156557 / 78107, data zgłoszenia: 1972-07-06, data udzielenia: 1975-05-30,
 57. Sposób obróbki cieplnej śrutu oraz urządzenie do stosowania tego sposobu, Władysław Gajewski, Kazimierz Lewandowski, Jan Rączka, Janusz Rutkowski, P.156401 / 78071, data zgłoszenia: 1972-06-30, data udzielenia: 1975-09-08,
 58. Środek powłokowy na piaskowe lub ceramiczne formy i rdzenie odlewnicze oraz sposób jego wykonania, Magdalenia Gawlikowska, Zygmunt Grodziński, Tadeusz Fryc, Józef Ebisz, P.151773 / 76991, data zgłoszenia: 1971-11-26, data udzielenia: 1975-04-21,
 59. Mieszarka do materiaów sypkich, Jan Rogowski, Jan Danek, Stanisław Kubiński, P.146587 / 76499, data zgłoszenia: 1971-03-02, data udzielenia: 1975-05-10,
 60. Spoiwo, zwłaszcza do mas formierskich i rdzeniowych oraz masa formierska i rdzeniowa na tym spoiwie, Tadeusz Rzepa, Zygmunt Grodziński, Andrzej heryan, P.146245 / 76459, data zgłoszenia: 1971-02-15, data udzielenia: 1975-09-25,
 61. Klej do łączenia rdzeni i form skorupowych, Jan Harpula, Mieczysław Dębski, Jan Kośmider, Andrzej Kuszewski, Tadeusz Skobelski, P.147647 / 76411, data zgłoszenia: 1971-05-20, data udzielenia: 1975-10-06,
 62. Syntetyczna masa rdzeniowa lub formierska, Józef Nowakowski, Jan Kurcab, P.154519 / 75334, data zgłoszenia: 1972-04-04, data udzielenia: 1975-03-03,
 63. Pokrycie ochronne na formy metalowe, Krzysztof Rutkowski, Zbigniew Miętka, Zdzisław Sadzik, P.154280 / 75054, data zgłoszenia: 1972-03-24, data udzielenia: 1976-09-30,
 64. Preparat do mas formierskich i rdzeniowych, Tadeusz Rzepa, Zygmunt Grodziński, Andrzej Heryan, Bogdan Pilichowski, Marian kail, Józef Ebisz, Edwin Wawrzynkiewicz, Henryk Guzewski, Władysław Głowala, P.152682 / 74564, data zgłoszenia: 1971-12-31, data udzielenia: 1975-04-28,
 65. Samoutwardzalna masa formierska lub rdzeniowa, Tadeusz rzepa, Zygmunt Grodziński, Andrzej Heryan, , P.151700 / 74510, data zgłoszenia: 1971-07-01, data udzielenia: 1974-12-30,
 66. Masa formierska i rdzeniowa oraz sposób jej utwardzania, Jan Harpula, Jur Piszak, Mieczysław Dębski, Tadeusz Rzepa, Jerzy Śliwa, Andrzej Heryan, P.152497 / 74479, data zgłoszenia: 1971-12-27, data udzielenia: 1977-03-15,
 67. Sposób otrzymywania stopów krzemowych o działaniu modyfikująco-rafinującym i modyfikująco-rafinującym z trudnotopliwymi składnikami stopu, Edmund Machynia, Zbigniew Tyszko, Janusz Stryjski, Jan Barwiński, Zygmunt Szendera, Jan Glenc, Teodor Kuczera, P.152260 / 74444, data zgłoszenia: 1971-12-18, data udzielenia: 1975-12-31,
 68. Żeliwo sferoidalne o podwyższonych własnościach mechanicznych oraz sposób jego otrzymywania, Alojzy Jankowski, Jerzy Piaskowski, Tadeusz Pietrzykowski, P.152091 / 74403, data zgłoszenia: 1971-06-03, data udzielenia: 1974-12-14,
 69. Sposób wytwarzania wysokowęglowego i wysokomanganowego żeliwa perlitycznego w żeliwiakach z kwaśnym wyłożeniem, Kazimierz Korecki, Leopold Juszczyk, Władysław Ścieszka, Andrzej Lachiewicz, P.150312 / 73842, data zgłoszenia: 1971-09-02, data udzielenia: 1975-07-31,
 70. Żeliwo stopowe o wysokich własnościach mechanicznych i sposób jego otrzymywania, Edmund Machynia, Zbigniew Tyszko, Mieczysław Staniuk, P.150119 / 73827, data zgłoszenia: 1971-08-20, data udzielenia: 1975-04-28,
 71. Żeliwo niskostopowe odporne na wstrząsy termiczne oraz sposób jego wytwarzania, Edmund Machynia, Jan Zakrzewski, Jan Barwiński, P.147516 / 73382, data zgłoszenia: 1971-04-14, data udzielenia: 1975-01-31,
 72. Stop krzemu z trudnorozpuszczalnymi składnikami stopowymi, Zbigniew Tyszko, Edmund Machynia, Janusz Stryjski, Jan Barwiński, Zygmunt Szendera, Marcin Koźma, Jerzy Dytko, Jan Glenc, Teodor Kuczera, Zbigniew Katra, P.147039 / 73217, data zgłoszenia: 1971-03-20, data udzielenia: 1975-01-31,
 73. Sposób wykonywania rdzeni odlewniczych o stałym przekroju i dowolnej długości, Henryk Wąsowicz, Maciej Dyrek, Zbigniew Kapusta, Józef Marochna, , P.148298 / 73085, data zgłoszenia: 1971-05-21, data udzielenia: 1975-12-31,
 74. Masa izolacyjna dla nadlewów, Henryk Wąsowicz, Lucyna Igielska, P.156585 / 73077, data zgłoszenia: 1972-07-08, data udzielenia: 1975-12-01,
 75. Formierka wibracyjno-prasująca, Jan Rogowski, Jan Danek, Mieczysław Nader, Władysław Pałka, P.141108 / 71762, data zgłoszenia: 1973-02-26, data udzielenia: 1975-01-31,
 76. Formierka przeponowa, Jan Rogowski, Jan Danek, Mieczysław Nader, P.141837 / 71738, data zgłoszenia: 1970-07-04, data udzielenia: 1974-08-31,
 77. Urządzenie do wprowadzania prętów magnezowych przy produkcji żeliwa sferoidalnego, Jerzy Piaskowski, Alojzy Jankowski, Zbigniew Kozik, Andrzej Konopka, P.149991 / 71622, data zgłoszenia: 1971-08-12, data udzielenia: 1974-10-12,
 78. Sposób modyfikowania żeliwa przy wytwarzaniu żeliwa sferoidalnego, Jerzy Piaskowski, P.149250 / 71547, data zgłoszenia: 1971-07-05, data udzielenia: 1974-07-29,
 79. Urządzenie wibracyjne do zagęszczxania ciał sypkich, zwłaszcza do mas formierskich, Robert Gadomski, Bolesław Małecki, Romuald Sobczak, P.134835 / 71432, data zgłoszenia: 1969-07-15, data udzielenia: 1974-09-30,
 80. Samoutwardzalna masa formierska lub rdzeniowa, Tadeusz Olszowski, Cezary Wieja, Barbara Wilkosz, , P.129258 / 71400, data zgłoszenia: 1968-09-27, data udzielenia: 1974-10-31,
 81. Sposób otrzymywania stopów magnezowych do sferoidyzacji stopów żelaza, Edmund Machynia, Zbigniew Tyszko, P.129310 / 69141, data zgłoszenia: 1968-10-01, data udzielenia: 1974-02-20,
 82. Spoiwo do powlekania piasku formierskiego, Jan Harpula, Mieczysław Dębski, Jan Kośmider, P.130516 / 67411, data zgłoszenia: 1970-03-20, data udzielenia: 1973-04-30,
 83. Pomocniczy preparat do topienia brązów , Krzysztof Rutkowski, Zdzisław Sadzik, P.126236 / 67314, data zgłoszenia: 1968-04-05, data udzielenia: 1973-05-31,
 84. Aluminiowy stop odlewniczy, Władysław Kajoch, P.132688 / 66932, data zgłoszenia: 1969-03-31, data udzielenia: 1973-02-28,
 85. Sposób wytwarzania stopów magnezowo-krzemowo-żelazowych, Edmund Machynia, Zbigniew Tyszko, Tadeusz Jachimczyk, P.139820 / 65909, data zgłoszenia: 1970-04-06, data udzielenia: 1972-11-15,
 86. Masa formierska i rdzeniowa, Zdzisław czechowski, Stanisław Prosiński, Zdzisław Wertz, Aleksander Stawski, P.139648 / 65834, data zgłoszenia: 1970-03-27, data udzielenia: 1972-12-30,
 87. Oddzielacz emulsyjny do powlekania modeli i rdzennic odlewniczych, Bogusław Andrasz, Tadeusz olszowski, Jan Wilk, P.140267 / 65689, data zgłoszenia: 1970-04-25, data udzielenia: 1972-09-30,
 88. Maszyna formierska do wyrobu form odlewniczych, Jerzy Łempicki, Jur Piszak, Stanisław Kubiński, Ryszard Piechota, P.131391 / 65552, data zgłoszenia: 1969-01-25, data udzielenia: 1972-07-20,
 89. Samoutwardzalna masa formierska i rdzeniowa, Jan Harpula, Jerzy Romański, Zdzisław Wertz, Tadeusz Olszowski, Mieczysław Dębski, P.126291 / 65498, data zgłoszenia: 1968-04-08, data udzielenia: 1972-06-30,
 90. Układ samoczynnego wyłączania napędu podajnika materiałów ciekłych lub sypkich przy ich wagowym dozowaniu, Jerzy Kraśnicki, P.141384 / 65492, data zgłoszenia: 1970-06-17, data udzielenia: 1972-07-15,
 91. Pokrycie ochronne do form metalowych, Zbigniew Lech, Jan Nadzieja, Tadeusz Bartuś, , P.138912 / 65490, data zgłoszenia: 1970-02-20, data udzielenia: 1972-07-15,
 92. Sposób wytwarzania formy do odlewania metali i ich stopów, Ryszard Chudzikiewicz, Alina Jadłowska, Wojciech Briks, P.131508 / 65489, data zgłoszenia: 1969-02-03, data udzielenia: 1972-07-15,
 93. Sposób utwardzania mas formierskich i rdzeniowych ze szkłem wodnym, Zygmunt Pomianowski, Jerzy Romański, Tadeusz Olszowski, Jan Horoszko, P.121818 / 64967, data zgłoszenia: 1967-07-21, data udzielenia: 1972-06-29,
 94. Sposób pomiaru stopnia spienienia substancji ciekłych i urządzene do stosowania tego sposobu, Andrzej Baliński, Tadeusz Olszowski, P.132556 / 64441, data zgłoszenia: 1969-03-25, data udzielenia: 1972-01-15,
 95. Sposób otrzymywania oddzielacza do polekania rdzennic przy wyrobie rdzeni z mas ciekłych, jerzy Śliwa, P.127899 / 63217, data zgłoszenia: 1968-07-04, data udzielenia: 1971-08-20,
 96. Sposób wytwarzania samoutwardzalnych mas formierskich i rdzeniowych, Tadeusz Olszowski, Janina Rzeszut, Cezary Wieja, Barbara Wilkosz, P.127852 / 63216, data zgłoszenia: 1968-07-02, data udzielenia: 1971-08-20,
 97. Przystawka pompująco-filtrująca trudnoplane ciecze hydrauliczne, Aleksandr Fajkiel, Renata Korzec, Zbigniew Maniowski, Wiesław Walczak, Kordian Zawadzki, W.114202 / 62743, data zgłoszenia: 2003-07-14, data udzielenia: 2006-11-30,
 98. Sypka masa samoutwardzalna do wyrobu form i rdzeni odlewniczych, Jur Piszak, Tadeusz Olszowski, Zbigniew Ulman, Zdzisław Wertz, Cezary Wieja, Barbara Wilkosz, P.130267 / 62637, data zgłoszenia: 1968-11-27, data udzielenia: 1971-05-15,
 99. Sposób pomiaru przebiegu procresu odprężania odlewów oraz urządzenie do stosowania tego sposobu, Stanisław Korcyl, P.129512 / 61588, data zgłoszenia: 1968-10-14, data udzielenia: 1971-01-05,
 100. Stabilizator temperatury form metalowych, Renata Korzec, Aleksander Fajkiel, Zbigniew Maniowski, Wiesław Walczak, Kordian Zawadzki, Paweł Zawadzki, W.109823 / 60788, data zgłoszenia: 1999-07-02, data udzielenia: 2004-10-29, współwłaściciele: SILUM Sp z oo, Opojowice,
 101. Lepkościomierz automatyczny, z bezpośrednim odczytem cyfrowym, Wiktor Stelmach, P.123590 / 60002, data zgłoszenia: 1967-11-16, data udzielenia: 1970-05-30,
 102. Regenerator talerzowy, Franciszek Pezarski, Zbigniew Maniowski, Irena Izdebska-Szanda, Elżbieta Smoluchowska, W.109800 / 59901, data zgłoszenia: 1999-06-25, data udzielenia: 2003-09-30,
 103. Sposób czyszczenia kokil metalowych, Jerzy Romański, P.112775 / 59577, data zgłoszenia: 1966-02-03, data udzielenia: 1970-03-20,
 104. Dysza chłodzona dwukomorowa wielkopiecowa lub żeliwiakowa, Zbigniew Miętka, W.111996 / 58843, data zgłoszenia: 1996-11-22, data udzielenia: 2001-10-31,
 105. Dysza chłodzona jednokomorowa wielkopiecowa lub żeliwiakowa, Zbigniew Miętka, W.111997 / 58842, data zgłoszenia: 1996-11-22, data udzielenia: 2001-10-31,
 106. Kruszarka wibracyjna, Andrzej kopciński, Franiszek Pezarski, Zbigniew Maniowski, Tadeusz Bogacz, Marian Bicz, W.110225 / 58649, data zgłoszenia: 1996-03-15, data udzielenia: 2001-06-29, współwłaściciele: PrzedsiębiorstwoProdukcyjno-Usługowe METALODLEW SA,
 107. Sposób wytwarzania żywic fenolowo-formaldehydowo-furfurylowych do mas formierskich, Tadeusz Rabek, Bożena Kolarz, Jadwiga Pakuła-Kozik, Zdzisław Wertz, Jan Harpula, MieczysławDębski, P.112619 / 58309, data zgłoszenia: 1966-01-24, data udzielenia: 1969-10-31,
 108. Sposób wytwarzania kamieni iskrzących do zapalniczek oraz urządzenie do stosowania tego sposobu, Krzysztof Rutkowski, P.114633 / 58279, data zgłoszenia: 1966-05-18, data udzielenia: 1969-10-30,
 109. Sposób wytwarzania żywic fenolowo-formaldehydowo-furfurylowych do mas formierskich, Tadeusz Rabek, Bożena Kolarz, Jan Harpula, Jadwiga Pakuła-Kozik, Mieczysław Dębski, P.112422 / 57937, data zgłoszenia: 1966-01-12, data udzielenia: 1969-09-30,
 110. Sposób otrzymywania wysokojakościowych stopów żelaza z aluminium, Zbigniew Tyszko, Edmund Machynia, P.106486 / 57627, data zgłoszenia: 1964-12-03, data udzielenia: 1969-06-30,
 111. Sposób pomiaru temperatury ciekłych metali, Janina Nowak, P.112090 / 56238, data zgłoszenia: 1965-12-18, data udzielenia: 1968-10-05,
 112. Sposób wykonywania wzorców chropowatości powierzchni odlewów, Edward Bożek, Andrzej Lachiewicz, Zygmunt Smoleń, Jerzy Stachańczyk, P.115382 / 56076, data zgłoszenia: 1966-07-01, data udzielenia: 1968-10-10,
 113. Ręczny pirometr, Wojciech Leśniewski,, W.97760 / 55582, data zgłoszenia: 1993-04-29, data udzielenia: 1997-11-28,
 114. Urządzenie do sporządzania masy modelowej, Kazimierz Bruzda, Zygmunt Pyrek, Stanisław Cięciwa, Franciszek Krupa, W.98323 / 54784, data zgłoszenia: 1993-07-19, data udzielenia: 1997-01-31,
 115. Forma metalowa do badania temperatury umożliwiająca otrzymywania odlewów warstwowych i kompozytowych metodą prasowania w stanie ciekłym, Jerzy J. Sobczak, Andrzej Janczur, Marian Wróblicki, W.97958 / 54778, data zgłoszenia: 1993-05-28, data udzielenia: 1997-01-31,
 116. Forma metalowa do prasowania w stanie ciekłym zestawu próbek, Jerzy J. Sobczak, Andrzej Janczur, Marian Wróblicki, W.97519 / 54196, data zgłoszenia: 1993-04-05, data udzielenia: 1996-06-28,
 117. Powłoka do form dla odlewania mosiądzu pod ciśnienim, Władysław Kajoch, P.111951 / 54141, data zgłoszenia: 1965-12-08, data udzielenia: 1967-10-20,
 118. Urządzenie do rafinacji ciekłych metali, Zbigniew Lech, Grażyna SEk-Sas, Eugeniusz Pałczyński, Jerzy Karpiński, Stanisław Cięciwa, Józef Galon, W.96260 / 53796, data zgłoszenia: 1992-10-20, data udzielenia: 1996-01-31,
 119. Aparat do oznaczania temperatury spiekania odlewniczych materiałów formierskich, Aleksy Sasin, Józef Galon, Tadeusz Grochal, Zbigniew Maniowski, Magdalena Gawlikowska, W.95256 / 53787, data zgłoszenia: 1992-05-22, data udzielenia: 1996-01-31,
 120. Piec próżniowy dwukomorowy wielofunkcyjny, Jerzy Schmidt, Natalia Sobczak, Marek Pietraszkiewicz, Zygmunt Wójcicki, Krzysztof Siwecki , W.96697 / 53407, data zgłoszenia: 1992-12-15, data udzielenia: 1995-10-31,
 121. Masa formierska lub rdzeniowa, Zdzisław Wertz, Zbigniew Rozmej, P.110799 / 53116, data zgłoszenia: 1965-09-09, data udzielenia: 1967-06-12,
 122. Samoutwardzalna masa formierska lub rdzeniowa, Zdzisław Wertz, Zbigniew Rozmej, P.110799 / 53116, data zgłoszenia: 1965-09-09, data udzielenia: 1967-06-12,
 123. Staliwo chromowo-wanadowe odporne na ścieranie, Tadeusz Sala, P.107177 / 52626, data zgłoszenia: 1965-01-30, data udzielenia: 1967-03-18,
 124. Stacjonarne urządzenie powietrzno-natryskowe, Aleksander Fajkiel, Piotr Słowik, Antoni Remiszewski, W.91136 / 52141, data zgłoszenia: 1990-10-04, data udzielenia: 1994-04-29,
 125. Urządzenie do badania materiałów na zmęczenie obrotowo-gięte o bezpośrednim napędzie próbki wolnopodpartej, Leon Jamroz, P.104673 / 51749, data zgłoszenia: 1964-05-23, data udzielenia: 1966-08-31,
 126. Urządzenie do formowania kształtek izolacyjno-egzotermicznych, Stanisław Ząbek, Kazimierz Bruzda, Zbigniew Stefański, Jacek Zalasiński, W.89735 / 51729, data zgłoszenia: 1990-03-09, data udzielenia: 1993-09-30,
 127. Urządzenie do lokalnego doprasowaniaw odlewniczej formie ciśnieniowej, Zbigniew Kanikuła, Francisszek Kara, W.90179 / 51503, data zgłoszenia: 1990-05-10, data udzielenia: 1991-02-11,
 128. Urządzenie do pomiaru grubości warstwy powierzchniowej o własnościach magnetycznych innych niż własności podłoża ferromagnetycznego, Antoni Karamara, Stanisław Korcyl, Janusz Rutkowski, P.107443 / 51258, data zgłoszenia: 1965-02-13, data udzielenia: 1966-04-15,
 129. Staliwo odporne na zużycie ścierne, Tadeusz Sala, P.107111 / 51061, data zgłoszenia: 1965-01-25, data udzielenia: 1966-03-21,
 130. Aparat do badania właściwości powierzchniowych materiałów w stanie ciekłym, Józef Galon, Natalia Sobczak, Roan Ryglicki, , W.94737 / 50513, data zgłoszenia: 1988-10-28, data udzielenia: 1990-04-30,
 131. Waga Hakowa, Jerzy Schmidt, W.85477 / 50250, data zgłoszenia: 1988-11-16, data udzielenia: 1989-08-21,
 132. Sposób wykonywania kokil i matryc kuziennych oraz tłocznych, Jan Harpula, Tadeusz Olszowski, Jan Zakrzewski, Zygmunt Pyrek, Lucjan Żmuda, P.103927 / 50076, data zgłoszenia: 1964-03-04, data udzielenia: 1965-11-10,
 133. Uniwersalna rama nośna, Antoni Szymonek, Zdzisław Żółkiewicz, Krzysztof Siwecki, Jacek Krokosz, Andrzej Kuczabiński, Stanisław Smoczyński, W.86812 / 49621, data zgłoszenia: 1989-03-24, data udzielenia: 1989-12-27, współwłaściciele: Dąbrowska Fabryka Obrabiarek "DEFUM", Dąbrowa Górnicza,
 134. Sposób otrzymywania żeliwa szarego o podwyższonych własnościach magnetycznych, Antoni Karamara, Janusz Rutkowski, P.101316 / 49514, data zgłoszenia: 1963-04-13, data udzielenia: 1965-08-16,
 135. Impulsowa głowica do zagęszczania masy formierskiej, Jan Danek, Stanisław Słowiński, Stanisław Burda, W.86199 / 49469, data zgłoszenia: 1989-01-20, data udzielenia: 1992-05-06,
 136. Smar do tłoków odlewniczych maszyn cisnieniowych, Władysław kajoch, P.101698 / 49382, data zgłoszenia: 1963-05-25, data udzielenia: 1965-04-13,
 137. Ręczny pirometr podczerwieni, Kazimierz Cyganek, Andrzej Chechliński, Antoni Remiszewski, Marek Kotulski, Józef Galon, W.90323 / 49188, data zgłoszenia: 1987-10-23, data udzielenia: 1992-03-06,
 138. Sposób wytwarzania żeliwa sferoidalnego, Zbigniew Tyszko, Jan Rączka, Edmund Machynia, Krystyna Szczyrek, P.103106 / 49166, data zgłoszenia: 1963-09-30, data udzielenia: 1965-03-01,
 139. Aparat do badania własności wytrzymałościowych mas formierskich i rdzeniowych, Andrzej Czajka, Bogusław Słomczyński, , P.100733 / 48524, data zgłoszenia: 1963-02-14, data udzielenia: 1964-10-15,
 140. Stal narzędziowa chromowo-molibdenowo-wanadowa do pracy na gorąco, Elżbieta Szyndler, P.101752 / 48503, data zgłoszenia: 1963-05-30, data udzielenia: 1964-09-22,
 141. Masa formierska i rdzeniowa szybkowysychająca, Tadeusz Olszowski, Tadeusz rzepa, Zdzisław Wertz, Jan Zakrzewski, P.101680 / 48453, data zgłoszenia: 1963-05-24, data udzielenia: 1964-10-05,
 142. Powłoka do odlewniczych form ciśnieniowych, Władysław Kajoch, P.101854 / 48452, data zgłoszenia: 1963-06-10, data udzielenia: 1964-10-05,
 143. Żeliwo prrzeciwcierne niskokrzemow-miedziowe, Tadeusz Olszowski, P.100333 / 48023, data zgłoszenia: 1962-12-18, data udzielenia: 1964-01-25,
 144. Mieszalnik do sporzadzania kompozycji żywic, Krzysztof Siwecki, Zdzisław Żółkiewicz, Jacek Krokosz, Jacek Zalasiński, Jan Koziorowski, Kazimierz Bruzda, W.82706 / 47608, data zgłoszenia: 1988-02-12, data udzielenia: 1991-01-21,
 145. Pokrycie tellurowe do form i rdzeni przy produkcji kokil, Tadeusz olszowski, Zdzisław Wertz, P.99654 / 47054, data zgłoszenia: 1962-09-13, data udzielenia: 1963-06-29,
 146. Spoiwo do masy samoutwardzalnej do wyrobu rdzeni odlewniczych, Tadeusz Rzepa, Jerzy Romański, Stanisław Maciaszek, P.98985 / 46956, data zgłoszenia: 1962-06-04, data udzielenia: 1963-05-25,
 147. Urządzenie do uszczelniania grzejników centralnego ogrzewania, Jacek Krokosz, Krzysztof Siwecki, Zdisław Żółkiewicz, Ryszard Suszkiewicz, W.88623 / 46825, data zgłoszenia: 1985-10-11, data udzielenia: 1990-04-09,
 148. Spoiwo rdzeniowe typu olejowego oparte na osnowie pozostałości podestylacyjnej syntetycznych kwasów tłuszczowych, Tadeusz Rzepa, Jerzy Romański, Gerard Bekiesz, Wiktor Klimek, P.98973 / 46732, data zgłoszenia: 1962-06-01, data udzielenia: 1963-03-25,
 149. Sposób produkcji rur z żeliwa szarego, odlewanych odśrodkowo w kokilach metalowych bez konieczności ich wyżarzania i prostowania, Jan Woźniacki, Jan Wojtasik, Józef Komorowski, P.98178 / 46473, data zgłoszenia: 1962-01-30, data udzielenia: 1963-01-23,
 150. Forma odlewnicza do odlewania powłoki kulistej, Stanisław Przeworski, Bogusław Ludew, Stanisław Korcyl, Wojciech Zakrocki, Władysław Matlak, Jan Kurp, Jan Kucz, Jan Pilch, Adam Kasprzyk, Tadeusz Teisler, Władysław Zbroja, W.79608 / 46014, data zgłoszenia: 1987-03-05, data udzielenia: 1989-10-30,
 151. Aparat do oznaczania płynności mas formierskich, Aleksy Sasin, Władysław Romek, Józef Galon, Przemysław Wilczyński, Wiesław Stypuła, W. 78235 / 45717, data zgłoszenia: 1986-09-18, data udzielenia: 1989-09-07,
 152. Aparat do określania stopnia utwardzania mas samoutwardzalnych, Andrzej Baliński, Satanisław Młodnicki, Tadeusz Olszowski, Aleksy Sasin, Robert Tabeau, W.75337 / 45536, data zgłoszenia: 1985-08-02, data udzielenia: 1989-07-03,
 153. Pasta ochronna na koncówki termopar pracujących w wysokich temperaturach, Janina Nowak, P.95742 / 44843, data zgłoszenia: 1960-12-14, data udzielenia: 1961-07-20,
 154. Masa rdzeniowa i formierska, Zdzisław Wertz, Jan Bielatowicz, Tadeusz Rzepa, Andrzej Potocki, P.92182 / 44713, data zgłoszenia: 1959-10-19, data udzielenia: 1961-08-02,
 155. Urządzenie do zagęszczania próbek z mas formierskich, Stanisław Cięciwa, Aleksy Sasin, Robert Tabeau, Józef Galon, Zbigniew Ulman, Tadeusz Olszowski, Bogdan Isendorf, W.77993 / 44179, data zgłoszenia: 1986-08-13, data udzielenia: 1988-07-05,
 156. Urzadzenie do badania przemian strukturalnych i własności magnetycznych metali i stopów ferromagnetycznych w podwyższonych temperaturach, Jacek hennel, Antoni Karamara, Janusz Rutkowski, Antoni Woźniacki, P.92835 / 43503, data zgłoszenia: 1960-01-28, data udzielenia: 1960-09-27,
 157. Łyżka załadowcza, Józef Galon, Józef Grylewicz, W.77362 / 43486, data zgłoszenia: 1986-05-16, data udzielenia: 1988-02-02,
 158. Lampa ciemniowa, Wiktor Stelmach, Janina Sybiga, W.77053 / 43344, data zgłoszenia: 1986-04-14, data udzielenia: 1987-12-21,
 159. Urządzenie do wibracyjnego zagęszczania samoutwardzalnej masy formierskiej lub rdzeniowej, Adam Nawrocki, Tadeusz Olszowski, Elżbieta Smoluchowska, Jan Danek, Marian Sonik, W.77238 / 43287, data zgłoszenia: 1986-05-07, data udzielenia: 1987-11-20,
 160. Kokila do odlewania próbek spektrometrycznych, Tadeusz Grochal, Andrzej Gwiżdż, Zenon Pirowski, Adam Skórkowski, W.76636 / 42929, data zgłoszenia: 1986-02-17, data udzielenia: 1987-09-23,
 161. Urządzenie do odmywania drobnych frakcji, Bogusław Słomczyński, Zbigniew MAniowski, Roman Żudro, W.79490 / 42920, data zgłoszenia: 1984-03-14, data udzielenia: 1987-09-23,
 162. Sposób otrzymywania wysokojakościowych stopów żelaza z aluminium, zawierających od 3% do 80% aluminium, Zbigniew Tyszko, Edmund Machynia, P.90382 / 42160, data zgłoszenia: 1958-12-19, data udzielenia: 1959-08-24,
 163. Urzadzenie do wytwarzania gęstych jednorodnych mieszanin ciał stałych i ciekłych, Janusz Czarski, Marek Dorociak, Andrzej Heryan, Zbigniew Maniowski, Małgorzata Majka, Andrzej Kober, Elzbieta Kuleszyńska, Janusz Starzycki, W.74994 / 42125, data zgłoszenia: 1985-06-13, data udzielenia: 1987-03-30,
 164. Masa egzotermiczna do otulin nadlewó oraz sposób wykonywania otulin, Kazimierz Korecki, Tadeusz Welkens, P.89750 / 41900, data zgłoszenia: 1958-09-05, data udzielenia: 1959-04-30,
 165. Laboratoryjna mieszarka krążnikowa, Julian Kawaler, Stanisław Cięciwa, Józef Galon, W.74513 / 41654, data zgłoszenia: 1985-04-05, data udzielenia: 1986-12-29,
 166. Urządzenie do oznaczania grubości skorupy powstałej z paisku powleczonego żywicą, Jan Szczurek, Julian Kawaler, Mieczsław Dębski, Robert Tabeau, Władysław Romek, Aleksy Sasin, Władysław Gruczyński, Stanisław Cięciwa, Jan Koziorowski, W.76108 / 41206, data zgłoszenia: 1982-05-18, data udzielenia: 1986-09-29,
 167. Przyrząd do pomiaru temperatury, zwłaszcza ciekłych metali i stopów odlewniczych, Stanisław Fuksa, Zbigniew Górny, Roman Ryglicki, Aleksy Sasin, Robert Tabeau, Wojciech Wierzchowski, Edward Zemlak, W.73591 / 41043, data zgłoszenia: 1984-11-13, data udzielenia: 1984-08-27,
 168. Kokila dzielona do odlewania kul, Roman Dębicki, Jan Misztal, Waldemar Radziwiłł, Zdzisław Żółkiewicz, Stanisław Korcyl, Stanisław Przeworski, W.73099 / 40604, data zgłoszenia: 1984-08-08, data udzielenia: 1986-04-30,
 169. Stanowisko do modelowania ustalonych pól temperatur na zasadzie analogii elektrycznej w wannie elektrolitycznej, Józef Kawaler, Zbigniew Kanikuła, W.73014 / 40482, data zgłoszenia: 1984-07-26, data udzielenia: 1986-04-30,
 170. Urządzenie do sferoidyzacji żeliwa, Jerzy Tybulczuk, Jacek Marfiak, Janusz Cupiał, Marek Karewicz, Kryzsztof Dorawski, Adam Kowalski, Franciszek Sadowski, W.72962 / 40297, data zgłoszenia: 1984-07-18, data udzielenia: 1986-02-28,
 171. Końcówka ochronna do termopary zanurzeniowej, Roman Ryglicki, Wojciech Wierzchowski, Edward Zemlak, W.72952 / 40167, data zgłoszenia: 1984-07-16, data udzielenia: 1986-01-30,
 172. Pneumatyczne urządzenie do wpychania prętów magnezowych lub elektronowych do kadzi z roztopionym żeliwem przy produkcji żeliwa sferoidalnego, Jerzy Łempicki, Jerzy Piaskowski, P.81005 / 39132, data zgłoszenia: 1955-05-09, data udzielenia: 1956-04-10,
 173. Masa egzotermiczna do wykonywania otulin nadlewów, Platon Januszkiewicz, Kazimierz korecki, Tadeusz Sala, Tadeusz Welkens, Zdzisław wertz, P.81283 / 39128, data zgłoszenia: 1955-06-28, data udzielenia: 1956-04-10,
 174. Sposób wytwarzania masy do wyrobu rdzeni odlewniczych, Julian Kulka, Tadeusz rzepa, Jan Buciewicz, P.80752 / 38934, data zgłoszenia: 1955-03-28, data udzielenia: 1956-02-20,
 175. Urządzenie do wykonywania rdzeni odlewniczych, Kazimierz Bruzda, Jan Szczurek, Franiszek Krupa, Jacek Zalasiński, Stanisław Cięciwa, Eugeniusz PAłczyński, Jan Koziorowski, Wojciech Talar, Jan Cichy, Maria Czaplińska Szczurek, W.69588 / 38869, data zgłoszenia: 1982-11-26, data udzielenia: 1985-03-07,
 176. Stolik urządzenia do wykonywania otworu odprężającego, Jerzy Schmidt, Zygmunt Wójcicki, W.69435 / 38817, data zgłoszenia: 1982-11-18, data udzielenia: 1985-03-07,
 177. Przełącznik wielopozycyjny, Wojciech Leśniewski, W.70778 / 38706, data zgłoszenia: 1983-07-19, data udzielenia: 1985-02-05,
 178. Urządzenie do płukania materiałów sypkich, zwłaszcza piasków, Janusz Ratajczyk, Zbigniew MAniowski, Bogusław Słomczyński, W.69580 / 38304, data zgłoszenia: 1982-12-15, data udzielenia: 1984-09-18,
 179. Kokila wytrząsana do odlewania kul, Roman Dębicki, Jan Misztal, Waldemar Radziwiłł, Zdzisław Żółkiewicz, Stanisław Korcyl, Stanisław Przeworski, W. 69434 / 38013, data zgłoszenia: 1982-11-18, data udzielenia: 1984-05-30,
 180. Techniczne ciało doskonale czarne do kontroli i cechowania pirometrów podczerwieni, Ryszard Chromy, Tadeusz Grochal, Zenon Pirowski, Roman Ryglicki, Wojciech Wierzchowski, W.67463 / 37521, data zgłoszenia: 1981-10-14, data udzielenia: 1984-01-30,
 181. Wysokojakościowe żeliwo niemagnetyczne, Zbigniew Tyszko, Bronisław Deptuch, P.78715 / 37315, data zgłoszenia: 1954-02-15, data udzielenia: 1955-05-25,
 182. Sposób modyfikacji mosiądzów o zawartości miedzi do 50%, Krzysztof Rutkowski, P.78714 / 37314, data zgłoszenia: 1954-02-15, data udzielenia: 1955-05-25,
 183. Aparat do oznaczania wilgotności materiałów szypkich, zwłaszcza mas formierskich o wilgotności do 10% , Bogusław Słomczyński, Zbigniew Maniowski, W.64957 / 36372, data zgłoszenia: 1980-01-08, data udzielenia: 1983-03-31,
 184. Stanowisko laboratoryjne do odsączania cieczy, Janusz Ratajczyk, Zbigniew Maniowski, W.66286 / 36187, data zgłoszenia: 1981-02-17, data udzielenia: 1983-01-24,
 185. Sposób szybkościowego wytapiania żeliwa wysokokrzemowego w piecach tyglowych, Zbigniew Tyszko, P.77122 / 36166, data zgłoszenia: 1952-10-20, data udzielenia: 1954-06-15,
 186. Sposób szybkościowego wytapiania żeliwa wysokokrzemowego w piecach tyglowych, Zbigniew Tyszko, P.77122 / 36166, data zgłoszenia: 1952-10-20, data udzielenia: 1954-06-15,
 187. Sposób otrzymywania stopów magnezu do produkcji żeliwa sferoidalnego, Jerzy Piaskowski, P.76122 / 35493, data zgłoszenia: 1951-09-27, data udzielenia: 1953-04-30,
 188. Aparat do badania przyczepności pokryć ochronnych na formy i rdzenie odlewnicze, Zygmunt Grodziński, Zygmunt Smoleń, Halina Pawłowska, Aleksander Palma, W.61061 / 35067, data zgłoszenia: 1979-01-30, data udzielenia: 1982-06-07,
 189. Urządzenie do oznaczania temperatury odniesienia, Stanisław Truś, Stanisław Koterba, W.61731 / 33861, data zgłoszenia: 1979-05-17, data udzielenia: 1981-11-02,
 190. Urządzenie do oczyszczania pisków formierskich, Andrzej Pająk, Andrzej Krawczyk, Tadeusz Olszowski, Adam Jachowicz, Andrzej Marzencki, Stanisław Burda, W. 62443 / 33362, data zgłoszenia: 1979-08-23, data udzielenia: 1981-07-06,
 191. Kokila do odlewania metali i ich stopów, Jan Zakrzewski, Aleksander Sędzimir, Stanisław Ząbek, Jacek Krokosz, Marian Wróblicki, Eugeniusz Pałczyński, Stanisław Cięciwa, W.60471 / 30545, data zgłoszenia: 1976-12-16, data udzielenia: 1979-09-26,
 192. Urządzenie do badania tarcia i zużycia materiałów, Jerzy Schmidt, Stanisław Korcyl, Lesław Hajduk, W. 00000 / 30249, data zgłoszenia: 1976-07-16, data udzielenia: 1979-08-06,
 193. Urządzenie do badania skrawalności, Jerzy Schmidt, Stanisław Korcyl, W.54994 / 30247, data zgłoszenia: 1975-12-10, data udzielenia: 1979-08-06,
 194. Przenośny zbiornik wlewowy wielownękowej formy odlewniczej, Stanisław Korcyl, Stanisław Przeworski, W.59419 / 29990, data zgłoszenia: 1976-05-27, data udzielenia: 1979-04-30,
 195. Urządzenie do oznaczania wytrzymałości na zginanie kstałtek z mas formierskich wilgotnych, Zdzisław Samsonowicz, Marian Adamus, Józefa Iwaszko-Braun, Jerzy Ostrowski, Władysław Gruczyński, Aleksy Sasin, W.55210 / 29590, data zgłoszenia: 1976-02-18, data udzielenia: 1979-01-19,
 196. Urządzenie do badania zużycia przez ścieranie w ruchu posuwisto-zwrotnym, NNNN, W.55585 / 29264, data zgłoszenia: 1976-05-12, data udzielenia: 1978-10-27,
 197. kadź do wytwarzania żeliwa sferoidalnego z komora reakcyjną, NNNN, W.55093 / 27955, data zgłoszenia: 1976-01-23, data udzielenia: 1978-02-23,
 198. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, PCT/2012/000116 / 2776781, data zgłoszenia: 2014-04-29, data udzielenia: 2016-03-30, zgłoszony za granicą, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Finlandia, Szwecja
 199. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, PCT/PL2012/0001 / 2776779, data zgłoszenia: 2014-04-29, data udzielenia: 2016-04-06, zgłoszony za granicą, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Finlandia, Szwecja
 200. Sposób wytwarzania odlewów precyzyjnych, Edward Czekaj, Aleksander Karwiński, EP12772821.0. P / 2744612, data zgłoszenia: 2014-02-13, data udzielenia: 2015-10-21, zgłoszony za granicą, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy
 201. Urządzenie do cechowania sprężyn twardościomierzy, NNNN, W.53910 / 27231, data zgłoszenia: 1975-06-21, data udzielenia: 1977-06-17,
 202. Aparat do oznaczania temperatury mięknienia piasku powleczonego, NNNN, W.53485 / 27206, data zgłoszenia: 1975-04-08, data udzielenia: 1977-06-17,
 203. Aparat do pomiaru swobodnego skurczu liniowego metali, NNNN, W.53738 / 27155, data zgłoszenia: 1975-05-24, data udzielenia: 1977-06-15,
 204. Twardościomierz do oznaczania twardości powierzchniowej mas formierskich wilgotnych, prasowanych pod wysokimi naciskami, NNNMN, W.53352 / 26780, data zgłoszenia: 1975-03-11, data udzielenia: 1977-05-16,
 205. Elektromagnetyczny przesiewacz laboratoryjny, NNNN, W.51286 / 26727, data zgłoszenia: 1973-12-22, data udzielenia: 1977-05-06,
 206. Urządzenie do mechanicznego dozowania materiałów sypkich, zwłaszcza modyfikatorów i dodatków stopowych, NNNN, W.52611 / 26498, data zgłoszenia: 1974-10-22, data udzielenia: 1977-04-18,
 207. Kompozycja warstwy ceramicznej do wytwarzania formy odlewniczej i innych wyrobów, Zbigniew Stefański, Aleksander Karwiński, Irena Izdebska-Szanda, PCT/PL2014/0009 / 2603402, data zgłoszenia: 2013-06-17, data udzielenia: 2016-11-02, zgłoszony za granicą, Rosja
 208. Aparat do oznaczania wilgotności mas formierskich, NNNN, W.31508 / 25382, data zgłoszenia: 1974-02-11, data udzielenia: 1976-11-23,
 209. Aparat do formowania próbek wytrzymałóściowych zwłaszcza z mas formierskich i rdzeniowych, NNNN, W.51285 / 24948, data zgłoszenia: 1973-12-22, data udzielenia: 1976-10-20,
 210. Polaryskop kołowo-liniowy do analizy stanów odkształceń z zastosowaniem powłok optycznie czynnych, NNNN, W.49609 / 24361, data zgłoszenia: 1972-12-06, data udzielenia: 1976-02-25,
 211. Urządzenie do odlewania mielników, Jan Zakrzewski, Marian Adamus, Ryszard Albin, Kazimierz Bruzda, Eugeniusz Pałczyński, Aleksy Sasin,Aleksander Sęzimir, Zbigniew Górny, Tadeusz Piwoński, Józef Latoń, W.48762 / 23303, data zgłoszenia: 1972-05-31, data udzielenia: 1975-03-04,
 212. Objętościowy dozownik cieczy, Kazimierz Bruzda, Ryszard Albin, W.48317 / 23300, data zgłoszenia: 1972-03-20, data udzielenia: 1975-03-07,
 213. Zawór bezpieczeństwa do kadzi odlewniczej, Tadeusz Jachimczyk, Kazimierz Bruzda, Jacek Zalasiński, W.48849 / 23299, data zgłoszenia: 1972-06-08, data udzielenia: 1975-03-07,
 214. Aparat do badania ciekłych mas metodą rozpływu walca, NNNN, W.48893 / 23277, data zgłoszenia: 1972-06-23, data udzielenia: 1975-03-04,
 215. Aparat do określania stopnia osypliwości mas formierskich, Andrzej Czajka, Magdalena Gawlikowska, Władysław Gruczyński, Eugeniusz Wolan, W.48414 / 23252, data zgłoszenia: 1972-03-27, data udzielenia: 1974-12-19,
 216. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, PCT/PL/2012/000 / 232349, data zgłoszenia: 2012-10-25, data udzielenia: 2017-07-31, zgłoszony za granicą, Izrael
 217. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, PCT/PL/2012/000 / 232348, data zgłoszenia: 2012-10-25, data udzielenia: 2017-09-30, zgłoszony za granicą, Izrael
 218. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, PCT/PL/2012/000 / 232347, data zgłoszenia: 2012-10-25, data udzielenia: 2017-03-30, zgłoszony za granicą, Izrael
 219. Lanca do rafinacji metali, Wiesław Cupryś, W.48365 / 22764, data zgłoszenia: 1972-03-15, data udzielenia: 1974-09-27,
 220. Urządzenie do pomiaru sił ścinających, Wojciech Leśniewski, Natalia Sobczak, Piotr Wieliczko, P.411415 / 225987, data zgłoszenia: 2015-02-27, data udzielenia: 2017-06-30,
 221. Wysokotemperaturowe stanowisko do badań oddziaływania ciekłych metali i stopów z podłożami ogniotrwałymi w warunkach izotermiznych i nieizotermicznych, Natalia Sobczak, Rafał Nowak, Janusz Budzioch, Andreas Glenz, P.408159 / 225228, data zgłoszenia: 2014-05-09, data udzielenia: 2017-03-31, współwłaściciele: PREVAC spółka z oo, Rogów,
 222. Sposób ulepszania cieplnego odlewniczych wieloskłądnikowych brązów aluminiowych, Zbigniew Górny, Andrzej Gwiżdż, Stanisława Kluska-Nawarecka, Krzysztof Saja, Jacek Wodnicki, P.398700 / 223001, data zgłoszenia: 2012-04-02, data udzielenia: 2016-10-24,
 223. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, P.396896 / 222730, data zgłoszenia: 2011-11-07, data udzielenia: 2016-08-31,
 224. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, P.396895 / 222728, data zgłoszenia: 2011-11-07, data udzielenia: 2016-08-31,
 225. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, P.396894 / 222727, data zgłoszenia: 2011-11-07, data udzielenia: 2016-08-31,
 226. Łyżka do zalewania stopów, zwłaszcza stopów łatwo utleniających się , Paweł Darłak, Piotr Długosz, P.405118 / 222677, data zgłoszenia: 2013-08-22, data udzielenia: 2016-08-31,
 227. Sposób i urządzenie do wykonywania wlewków metalowych o strukturze tiksotropowej, zwłaszcza z żeliwa i ze stopów wysokotopliwych, Wojciech Wierzchowski, Krzysztof Jaśkowiec, Krystyna Rabczak, Marek Kranc, Zenon Pirowski, Andrzej Gwiżdż, Łukasz Boroń, Tadeusz Grochal, P.405117 / 222676, data zgłoszenia: 2013-08-22, data udzielenia: 2016-08-31,
 228. Urządzenie do usuwania masy formierskiej z odlewu i jego chłodzenia, Piotr Dudek, Aleksander Fajkiel, Krzysztof Saja, Tomasz Reguła, Jacek Bochenek, P.404518 / 222130, data zgłoszenia: 2013-07-01, data udzielenia: 2016-08-26, współwłaściciele: Jacek Bochenek,
 229. Redliczka zęba sprężystego do kultywatora i sposób jej wytwarzania, Zenon Pirowski, Jerzy Olszyński, Marek Gościański, Bartłomiej Dudziak, Radosław Ciechacki, Kamil Żurowski, P.398094 / 220718, data zgłoszenia: 2012-02-13, data udzielenia: 2015-12-31, współwłaściciele: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań,
 230. Redliczka zęba sprężystego do kultywatora i spoób jej wytwarzania, Zenon Pirowski, Jerzy Olszyński, Marek Gościański, Bartłomiej Dudziak, Radosław Ciechacki, Kamil Żurowski, P.398093 / 220483, data zgłoszenia: 2012-02-13, data udzielenia: 2015-10-30, współwłaściciele: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań,
 231. Sposób wykonywania redlicy zęba głębosza, Zenon Pirowski, Jerzy Olszyński, Marek Gościański, Bartłomiej Dudziak, Radosław Ciechacki, Kamil Zurowski, P.398091 / 220481, data zgłoszenia: 2012-02-13, data udzielenia: 2015-10-30, współwłaściciele: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań,
 232. Gęsiostopka zęba sprężystego do kultywatora i sposób jej wytwarzania, Zenon Pirowski, Jerzy Olszyński, Mareek Gościański, Bartłomiej Dudziak, Radosłąw Ciechacki, Kamil Żurowski, P.398092 / 220360, data zgłoszenia: 2012-02-13, data udzielenia: 2015-10-30, współwłaściciele: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań,
 233. Reaktor do wytwarzania żeliwa wysokojakościowego, zwłaszcza sferoidalnego lub wermikularnego, Zbigniew Stefański, Andrzej Pytel, P.393911 / 220357, data zgłoszenia: 2011-02-11, data udzielenia: 2015-10-30,
 234. Sposób i urządzenie do wykonywania odlewów o strukturze tiksotropowej ze stopów wysokotopliwych, zwłaszcza żeliwa , Wojciech Wierzchowski, Marek Kranc, Tadeusz Grochal, Krzysztof Jaśkowiec, Anbdrzej Gwiżdż, Zenon Pirowski, Waldemar Uhl, P.399770 / 220046, data zgłoszenia: 2012-07-03, data udzielenia: 2015-08-31,
 235. Sposób odzysku odpadów żelaza, Władysław Madej, Wiesław Mazur, P. 396048 / 219537, data zgłoszenia: 2011-08-22, data udzielenia: 2015-05-29, współwłaściciele: PRAS - ZŁOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 236. Mieszarka do mas formierskich, Zbigniew Kanikuła, W.44553 / 21926, data zgłoszenia: 1969-10-24, data udzielenia: 1972-08-30,
 237. Sposób wykonywania modeli odlewniczych, Jan Pielichowski, Krzysztof Pielichowski, Edyta Hebda, Jerzy J. Sobczak, Zdzisław Żółkiewicz, Aleksander Karwiński, P.399161 / 219198, data zgłoszenia: 2012-05-14, data udzielenia: 2015-03-31,
 238. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, P.396893 / 219174, data zgłoszenia: 2011-11-07, data udzielenia: 2015-03-31,
 239. Odlewniczy okołoeutektyczny silumin, Edward Czekaj, P.391841 / 218946, data zgłoszenia: 2010-07-14, data udzielenia: 2015-02-28,
 240. Odlewniczy bezniklowy okołoeutektyczny silumin stopowy wytwarzany z wtórnych materiałów wsadowych, Edward Czekaj, P.391840 / 218945, data zgłoszenia: 2010-07-14, data udzielenia: 2015-02-27,
 241. Urządzenie do wykonywania z ciekłych mas samoutwardzalnych kształtek laboratoryjnych do badań wytrzymałościowych, Roman Golec, Zbigniew Górny, Władysław Gruczyński, Czesław Jakimyszyn, Józef Latoń, Jerzy Lis, Tadeusz Olszowski, Jerzy Ostrowski, Aleksy Sasin, ZBigniew Strojny, Eugeniusz Wolan, W. 46226 / 21843, data zgłoszenia: 1969-03-28, data udzielenia: 1972-06-27,
 242. Bezniklowy podeutektyczny silumin stopowy wytwarzany z czystych materiałów wsadowych, Edward Czekaj, P.391837 / 218278, data zgłoszenia: 2010-07-14, data udzielenia: 2014-10-31,
 243. Bezniklowy okołoeutektyczny silumin wytwarzany z czystych wyjściowych materiałów wsadowych, Edward Czekaj, P.391836 / 218277, data zgłoszenia: 2010-07-14, data udzielenia: 2014-10-31,
 244. Bezniklowy podeutektyczny silumin wytwarzany z wtórnych materiałów wsadowych, Edward Czekaj, P.391839 / 217653, data zgłoszenia: 2010-07-14, data udzielenia: 2014-08-29,
 245. Bezniklowy okołoeutektyczny silumin wytwarzany z wtórnych materiałów wsadowych , Edward Czekaj, P.391838 / 217649, data zgłoszenia: 2010-07-14, data udzielenia: 2014-08-29,
 246. Foremka do badania zjawisk wywoływanych oddziaływaniem elektromagnetycznym w cieczach przewodzących, Wojciech Leśniewski, Ludmil Drenchev, Jerzy J. Sobczak, P.395426 / 217471, data zgłoszenia: 2011-06-25, data udzielenia: 2014-07-31,
 247. Regenerator wibracyjno-fluidyzacyjny, Irena Izdebska-Szanda, Andrzej Kopciński, Franciszek Pezarski, P.395800 / 216942, data zgłoszenia: 2011-07-29, data udzielenia: 2014-05-30,
 248. Sposób wytwarzania odlewów precyzyjnych, Edward Czekaj, Aleksander Karwiński, P.396030 / 216825, data zgłoszenia: 2011-08-19, data udzielenia: 2014-05-30,
 249. Aparat do pomiaru wytrzymałości cienkich próbek ceramicznych, Wojciech Leśniewski, Aleksander Karwiński, Piotr Wieliczko, P.396047 / 216551, data zgłoszenia: 2011-08-22, data udzielenia: 2014-04-30,
 250. Sposób modyfikacji stopów metali w formie odlewniczej, Jerzy Tybulczuk, Edward Czekaj, Krzysztof Jaśkowiec, Igor Tybulczuk, Zenon Pirowski, P.389683 / 215772, data zgłoszenia: 2009-11-27, data udzielenia: 2014-01-31,
 251. Lemiesz do pługów ciągnikowych obracalnych i zagonowych i sposób jego wykonywania, Zenon Pirowski, Jerzy Olszyński, Marek Gościański, Marek Łabęcki, Dorota Kapcińska, P.385857 / 213450, data zgłoszenia: 2008-08-11, data udzielenia: 2013-03-29, współwłaściciele: Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, Polska,
 252. Pokrycie na formy i rdzenie odlewnicze do lokalnego utwardzania powierzchni odlewów i sposób lokalnego utwardzania powierzchni odlewów, Jerzy Tybulczuk, Aleksander Karwiński, Wojciech Lesniewski, Andrzej Gwiżdż, P.384722 / 212888, data zgłoszenia: 2008-03-17, data udzielenia: 2012-12-31,
 253. Żeliwo z grafitem płatkowym, Kazimierz Głownia, P.387805 / 212743, data zgłoszenia: 2009-04-16, data udzielenia: 2012-11-30,
 254. Żeliwo na elementy pracujące w warunkach zmęczenia cieplmego, sposób obróbki cieplnej elementów pracujących w warunkach zmęczenia cieplnego, oraz zastosowanieżeliwa na elementy pracujące w warunkach zmęczenia cieplnego, Andrzej Pytel, Józef Turzyński, Adam Kowalski, Ryszard Ślufarski, Łucja Adamowicz, P.383138 / 212526, data zgłoszenia: 2007-08-14, data udzielenia: 2012-10-31,
 255. Żeliwo szare, Kazimierz Głownia, Jerzy Tybulczuk, P.387083 / 212510, data zgłoszenia: 2009-01-20, data udzielenia: 2012-10-31,
 256. Sposób i urządzenie do odcynkowania w trybie in-situ wsadu pieca indukcyjnego, zwłaszcza wsadu zawierającego złom blachy stalowej ocynkowanej, Wojciech Wierzchowski, Tadeusz Grochal, Zenon Pirowski, Wiesław Borzystowski, Andrzej Gwiżdż, P.383814 / 210999, data zgłoszenia: 2007-11-19, data udzielenia: 2012-03-30,
 257. Stop na osnowie żelaza o dużej odporności na ścieranie, Leszek Magalas, Jerzy Krawiarz, Adam Kokosza, Waldemar Uhl, Zenon Pirowski, Leszek Cisło, P.384608 / 210981, data zgłoszenia: 2009-03-05, data udzielenia: 2012-03-30, współwłaściciele: Akademia Górniczo-Hutnicza, im Stanisława Staszica, Kraków, Polska, Vesuvius Skawina Materiały Ogniotrwałe Spółka z oo, Skawina, Polska,
 258. Aparat do pomiaru współczynnika przewodności cieplnej materiałów ceramicznych, Wojciech Leśniewski, Edward Czekaj, P.385856 / 210610, data zgłoszenia: 2008-08-11, data udzielenia: 2012-02-29,
 259. Sposób obróbki cieplnej odlewów z żeliwa sferoidalnego, Jerzy Tybulczuk, Dawid Myszka, P.375823 / 207085, data zgłoszenia: 2005-06-21, data udzielenia: 2010-10-29, współwłaściciele: Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska,
 260. Aparat do bezstykowej oceny struktury stopów odlewniczych, Wojciech Wierzchowski, Stanisław Fuksa, P.362334 / 206587, data zgłoszenia: 2003-09-22, data udzielenia: 2010-08-31,
 261. Sposób wykonywania żeliwnych matryc wulkanizacyjnych, zwłaszcza żeliwnych klinów armatury przemysłowej, Andrzej Gwiżdż, Józef Turzyńdski, Wacław Pilut, P.371565 / 206277, data zgłoszenia: 2004-12-06, data udzielenia: 2010-07-30,
 262. Sposób otrzymywania stopów miedzi, Zbigniew Górny, Stanisława Kluska-Nawarecka, Henryk Połcik, Małgorzata Warmuzek, Wojciech Wierzchowski, Andrzej Gazda, P.380694 / 206275, data zgłoszenia: 2006-09-26, data udzielenia: 2010-07-30,
 263. Urządzenie do oznaczania powierzchni właściwej ciał stałych, Bruzda Kazimierz, Golec Roman, Górny Zbigniew, Jakimyszyn Czesław, Olszowski Tadeusz, Sibiga Janina, Strojny Zbigniew, Zalasiński Jacek, W.43864 / 20622, data zgłoszenia: 1969-05-03, data udzielenia: 1970-10-30,
 264. Urządzenie do określania czasu wiązania ciekłej masy samoutwardzalnej, Kazimierz Bruzda, Roman Golec, Zbigniew Górny, Władysław Gruczyński, Czesław Jakimyszyn, Maria Maciukiewicz, Tadeusz Olszowski, Zbigniew Strojny, Jacek Zalasiński, W.43653 / 20492, data zgłoszenia: 1969-03-24, data udzielenia: 1970-09-18,
 265. Sposób wykonywania modyfikatora w postaci kształtek do modyfikacji żeliwa szarego i sferoidalnego, Zbigniew Stefański, Władysław Madej, Jerzy Stachańczyk, Maciej Asłanowicz, Tadeusz Fulko, Andrzej Ościłowski, P.374955 / 204607, data zgłoszenia: 2005-05-10, data udzielenia: 2010-01-29,
 266. Sposób otrzymywania odlewów w formie odlewniczej z wysokojakościowego żeliwa, Jerzy Stachańczyk, Janusz Cupiał, Maciej Asłanowicz, Zbigniew Stefański, Maciej asłanowicz, Tadeusz Fulko, Andrzej Ościłowski, P.357961 / 204604, data zgłoszenia: 2002-12-23, data udzielenia: 2010-01-29,
 267. Piec do topienia stopów metali nieżelaznych, zwłaszcza dla przetopu złomu ze stopów magnezu , Aleksander Fajkiel, Roland W. Cibis, Piotr Dudek, Zbigniew Maniowski, P.371079 / 201848, data zgłoszenia: 2004-11-08, data udzielenia: 2009-05-29,
 268. Aparat do odmywania lepiszcza, Jerzy Karpiński, W.42223 / 20182, data zgłoszenia: 1968-06-06, data udzielenia: 1970-05-26,
 269. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, PCT/2012/000117 / 2014/02982, data zgłoszenia: 2014-04-24, data udzielenia: 2015-09-30, zgłoszony za granicą, Republika Południowej Afryki
 270. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, PCT/2012/000116 / 2014/02981, data zgłoszenia: 2014-04-24, data udzielenia: 2015-09-30, zgłoszony za granicą, Republika Południowej Afryki
 271. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, PCT/PL2012/0001 / 2014/02980, data zgłoszenia: 2014-04-24, data udzielenia: 2015-09-30, zgłoszony za granicą, Republika Południowej Afryki
 272. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, PCT/PL2012/0001 / 2014/02979, data zgłoszenia: 2014-04-24, data udzielenia: 2015-09-30, zgłoszony za granicą, Republika Południowej Afryki
 273. Reaktor ciśnieniowy wytarzający materiały o ukierunkowanej porowatości, Jerzy J. Sobczak, Natalia Sobczak, Piotr Długosz, Paweł Darłak, Vladimir Shapovalov, Ludmila Bojko, PCT/PL2014/0009 / 2,886,546, data zgłoszenia: 2014-05-27, data udzielenia: 2017-09-05, zgłoszony za granicą, Kanada
 274. Masa ceramiczna do wytwarzania filtrów piankowych do filtrowania ciekłych stopów metali, Jerzy Stachańczyk, Krystyna Piech, Maciej Asłanowicz, Andrzej Ościłowski, P.331954 / 193633, data zgłoszenia: 1999-03-10, data udzielenia: 2007-02-28,
 275. Masa ceramiczna do wytwarzania filtrów piankowych do filtrowania ciekłych stopów metali, zwłaszcza żeliwa, Krystyna Piech, Jerzy Stachańczyk, Maciej Asłanowicz, Andrzej Ościłowski, P.331954 / 193633, data zgłoszenia: 1999-03-10, data udzielenia: 2007-02-28,
 276. Imadło z pozycjonowaniem obrotowym, Józef Galon, Jan Danek, P.340187 / 191110, data zgłoszenia: 2000-05-18, data udzielenia: 2006-03-31,
 277. Sposób i urządzenie do ciągłego usuwania nadmiaru żelaza ze stopów aluminium, zwłaszcza ze złomu stopów typu Al-Si, Grażyna Sęk-Sas, Tadeusz Grochal, P.342408 / 190781, data zgłoszenia: 2000-09-05, data udzielenia: 2006-01-31,
 278. Urzadzenie do badania ścieralności materiałów, Stanisław Korcyl, W.39955 / 19046, data zgłoszenia: 1967-03-28, data udzielenia: 1969-01-31,
 279. Sposób wytwarzania metalowych materiałów kompozytowych umacnianych fazą zbrojacą, Jerzy J. Sobczak, Natalia Sobczak, P.343332 / 190371, data zgłoszenia: 2000-10-20, data udzielenia: 2005-12-30,
 280. Samoutwardzalna masa formierska i rdzeniowa oraz sposób wytwrazania form, zwłaszcza dla ciężkich odlewów staliwnych i żeliwnych, Mieczysław Dębski, Halina Jasińska, Zbigniew Maniowski, Barbara Chwiałkowska, Tadeusz Bogacz, Marian Bicz, Andrzej Baliński, Bogdan Isendorf, Barbara Wilkosz, P.332390 / 188573, data zgłoszenia: 1999-04-01, data udzielenia: 2005-02-28, współwłaściciele: Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska, Metalodlew SA, Kraków, Polska,
 281. Forma metalowa z poziomą powierzchnią podziału do prasowania w stanie ciekłym stopów metali i metalowych materiałów kompozytowych, Jerzy J. Sobczak, Natalia Sobczak, Andrzej Janczur, Władysław Romek, Krzysztof Siwecki, P.330694 / 187462, data zgłoszenia: 1999-01-04, data udzielenia: 2004-07-30,
 282. Przecinarka wahadłowa, Józef Galon, Jan Danek, P.329698 / 187044, data zgłoszenia: 1998-11-12, data udzielenia: 2004-05-31,
 283. Urządzenie do ciągłego rozdzielania udarowego, zwłaszcza odlewów mielników, Józef Galon, Jan Danek, P.323951 / 184746, data zgłoszenia: 1997-12-17, data udzielenia: 2002-12-31,
 284. Sposób i urzadzenie do otrzymywania odlewów tiksotropowych bezposrednio z fazy ciekłej, Andrzej Białobrzeski, P.320678 / 183000, data zgłoszenia: 1997-06-18, data udzielenia: 2002-05-31,
 285. Regenerator talerzowy, Franciszek Pezarski, Stanisław Ludwin, Andrzej Gadocha, Zbigniew Maniowski, P.320381 / 182954, data zgłoszenia: 1997-06-03, data udzielenia: 2002-05-31,
 286. Regenerator mechaniczny członowy, Stanisław Ludwin, Andrzej Gadocha, Zbigniew Maniowski, Franiszek Pezarski, P.320380 / 182953, data zgłoszenia: 1997-06-03, data udzielenia: 2002-05-31,
 287. Sposób otrzymywania spoiwa wodno-krzemionkowego, zwłaszcza dla odlewnictwa precyzyjnego, Aleksander Karwiński, Zbigniew Adamczyk, Jerzy Stachańczyk, P.319315 / 182949, data zgłoszenia: 1997-04-03, data udzielenia: 2002-05-31, współwłaściciele: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków, Polska,
 288. Sposób wytwarzania ceramicznych filtrów piankowych, Krystyna Piech, Jerzy stachańczyk, P.311345 / 181741, data zgłoszenia: 1995-11-09, data udzielenia: 2001-09-28,
 289. Metalowa kokila dzielona do odśrodkowego odlewania przedmiotów cylindrycznych, Stanisław Korcyl, W.37791 / 18106, data zgłoszenia: 1966-01-12, data udzielenia: 1967-06-30,
 290. Sferoidyzator żelazowo-magnezowy, Janusz Cupiał, Józef Turzyński, P.317978 / 180800, data zgłoszenia: 1997-01-14, data udzielenia: 2001-04-30,
 291. Stop miedziowo-krzemowo-magnezowy, Janusz Cupiał, Jan Głownia, Józef Turzyński, P.315135 / 179507, data zgłoszenia: 1996-07-05, data udzielenia: 2000-09-29,
 292. Urządzenie do zagęszczania mas formierskich, Roman Biedacha, Jacek Przybylski, Mieczysław Tatara, P.312629 / 179012, data zgłoszenia: 1996-02-02, data udzielenia: 2000-07-31,
 293. Urządzenie do otrzymywania stopów metali o strukturze reokast, Andrzej Białobrzeski, P.311826 / 178893, data zgłoszenia: 1995-12-12, data udzielenia: 2000-06-30,
 294. Urządzenie do rafinacji gazowo-żużlowej i modyfikacji ciekłych stopów, zwłaszcza stopów aluminium, Zbigniew Lech, Zbigniew Górny, Grażyna Sęk-Sas, Andrzej Białobrzeski, Jan Danek, Eugeniusz Pałczyński, Jerzy Karpiński, Stanisław Cięciwa, Józef Galon, Czesław Nowak, Władysław Romek, Czesław Krów, P.307957 / 175532, data zgłoszenia: 1995-03-30, data udzielenia: 1999-01-29,
 295. Urządzenie do otrzymywania odlewów kompozytowych, Andrzej Biaobrzeski, P.303838 / 175520, data zgłoszenia: 1994-06-13, data udzielenia: 1999-01-29,
 296. Sposób otrzymywania kompozytów metalo-ceramicznych, Andrzej Białobrzeski, P.303153 / 173592, data zgłoszenia: 1994-04-22, data udzielenia: 1998-03-31,
 297. Masa izolacyjno-egzotermiczna, Stanisław Ząbek, Zbigniew Stefański, Zbigniew Pączek, P.299398 / 171423, data zgłoszenia: 1993-06-17, data udzielenia: 1997-04-30,
 298. Urządzenie do ciągłego pomiaru temperatury krzepnięcia metali i stopów, Wojciech Leśniewski, Edward Czekaj, P.297980 / 170669, data zgłoszenia: 1993-03-04, data udzielenia: 1997-01-31,
 299. Sposób infiltracji ciśnieniowej porowatych preform ceramicznych ciekłym metalem, Zbigniew Górny, Natalia Sobczak, Jerzy J. Sobczak, Krystyna Piech, Krzysztof Siwecki, Jacek Krokosz, P.296345 / 170196, data zgłoszenia: 1992-10-21, data udzielenia: 1996-11-29,
 300. Urządzenie do ciągłego i jednoczesnego pomiaru obciążenia i przemieszczenia w próbie pomiaru dynamicznej odporności na pękanie, Jerzy Schmidt, Marta Biel-Gołaska, Wojciech Leśniewski, P.295289 / 169134, data zgłoszenia: 1992-07-14, data udzielenia: 1996-06-28,
 301. Utwardzacz do mas formierskich i rdzeniowych, Włodzimierz Jarecki, Krzysztof Wiechczyński, Mieczysław Dębski, Zbigniew Maniowski, Stanisław Zieliński, Jadwiga Adamczyk-Gałuszka , P.296784 / 167284, data zgłoszenia: 1992-11-27, data udzielenia: 1995-08-31,
 302. Urządzeniedo badania właściwości powierzchniowych ciekłych stopów, Natalia Sobczak, Jerzy Schmidt, Aleksandre Kazakov, P.291241 / 166953, data zgłoszenia: 1991-07-26, data udzielenia: 1995-07-31, współwłaściciele: Leningradskij Gosudarstwiennyj Techniczeskij Uniwersitet ŁGTU,
 303. Urządzenie do pneumatycznego zagęszczania form odlewniczych, Roman Biedacha, Adam Smęder, Jacek Przybylski, Andrzej Marzencki, Mieczysław Tatara, P.166438 / 166438, data zgłoszenia: 1992-04-27, data udzielenia: 1995-05-31,
 304. Zamek mechaniczny, Roman Biedacha, Adam Smęder, Jacek Przybylski, Andrzej Marzencki, Mieczysław Tatara, P.294512 / 166372, data zgłoszenia: 1992-05-11, data udzielenia: 1995-05-31,
 305. Aparat do oznaczania wydzielalności gazów z materiałów formierskich, Aleksy Sasin, Józef Galon, Tadeusz Grochal, Maciej Szolc, Zbigniew Maniowski, P.293131 / 166130, data zgłoszenia: 1992-01-08, data udzielenia: 1995-04-28,
 306. Samoutwardzalna masa formierska i rdzeniowa, Krzysztof Sęczek, P.290785 / 166106, data zgłoszenia: 1991-06-21, data udzielenia: 1995-03-31,
 307. Masa rdzeniowa termoutwardzalna, Krzysztof Sęczek, Zbigniew Maniowski, Jacek Kwaśniak, Elżbieta Smoluchowska, P.293628 / 166075, data zgłoszenia: 1992-02-25, data udzielenia: 1995-03-31,
 308. Sposób otrzymywania niepęczniejącego bentonitu odlewniczego, Magdalena Gawlikowska, Zbigniew Maniowski, Stanisław Rybiński, Maciej Szolc, Ryszard Godlewski, Aleksander Solarski, Jerzy Maciejak, P.292433 / 165999, data zgłoszenia: 1991-11-15, data udzielenia: 1995-03-31, współwłaściciele: Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Ceramicznych i Budowlanych ARAGO, Tarnów, Polska,
 309. Masa na wyroby izolacyjne, Romuald Boniecki, Edward Paruch, Ewa Kochańska, , P.290207 / 165976, data zgłoszenia: 1991-05-08, data udzielenia: 1995-03-31,
 310. Spoiwo do mas termoutwardzalnych, Krzysztof Sęczek, Jacek Kwaśniak, Elżbieta Smoluchowska, P.286153 / 165595, data zgłoszenia: 1990-07-19, data udzielenia: 1995-01-31,
 311. Sposób wytwarzania masy rdzeniowej dla technologii gorącej rdzennicy, Mieczysław Dębski, Krzysztof Wiechczyński, Włodzimierz Jarecki, Ryszard Bogusz, Zbigniew Maniowski, Edward Jasiński, Stanisław Wolski, Jan Uzar, Janina Świątek, Ignacy Józefczak, Andrzej Burian, Saturnin Prawdzik, P.287514 / 165523, data zgłoszenia: 1990-10-24, data udzielenia: 1995-01-31,
 312. Urządzenie do wytwarzania zawiesin metalowych, Natalia Sobczak, Grigorij Briginewicz, Aleksandr Klekowkin, Gennadij Anisowicz, P.288676 / 165262, data zgłoszenia: 1991-01-10, data udzielenia: 1994-12-30, współwłaściciele: Fiziko-Techniceskij Institut AN, Mogilev, BY,
 313. środek na pokrycie termoizolacyjne elementów układu wlewowego i nadlewów form metalowych, Zbigniew Lech, Jan Nadzieja, P.290116 / 164951, data zgłoszenia: 1991-05-02, data udzielenia: 1994-10-31,
 314. Sposób wytwarzania wyrobów ceramicznych, Franciszek Pezarski, Zbigniew Maniowski, Andrzej Szczepek, Lech Figura, P.289281 / 164421, data zgłoszenia: 1991-03-01, data udzielenia: 1994-07-29,
 315. Sposób wytwarzania spoiwa krzemionkowego, zwłaszcza dla odlewnictwa, Aleksander Karwiński, Stanisław Młodnicki, Jerzy stachańczyk, P.288215 / 164293, data zgłoszenia: 1990-12-10, data udzielenia: 1994-07-29,
 316. Masa rdzeniowa, Mieczysław Dębski, Krzysztof Wiechczyński, Ryszard Bogusz, Włódzimierz Jarecki, Zbigniew Maniowski, Tadeusz Szymański, Cezary Bestydziński, Franciszek Warcok, P.286641 / 163898, data zgłoszenia: 1990-08-23, data udzielenia: 1994-05-31,
 317. Sposób otrzymywania samoutwardzalnej masy formierskiej i rdzeniowej, Krzysztof Sęczek, Małgorzata Budziaszek, Kazimierz Kluza, P.286163 / 163896, data zgłoszenia: 1990-07-20, data udzielenia: 1994-05-31,
 318. Samoutwardzalna masa formierska i rdzeniowa, Krzysztof Sęczek, Tomasz Sęczek, P.287867 / 163697, data zgłoszenia: 1990-11-20, data udzielenia: 1994-04-29,
 319. Sposób wytwarzania żaroodpornego pokrycia ochronnego, Natalia Sobczak, Aleksander Klekowkin, Grigorij Briginiewicz, Piotr Zimonin, P.288046 / 162868, data zgłoszenia: 1990-11-28, data udzielenia: 1994-01-31, współwłaściciele: Fiziko-Techniczeskij Institut AN BSRR, Mogilev, BY,
 320. Pokrycie ochronne na piaskowe formy i rdzenie odlewnicze, Aleksander Palma, Władysław Taborski, Zygmunt Grodziński, Tadeusz Rzepa, Zbigniew Maniowski , P.283660 / 161276, data zgłoszenia: 1990-02-05, data udzielenia: 1993-06-30,
 321. Sposób wytwarzania brykietów z pyłu i drobnych frakcji żelazostopów, Anna Glajcar, Tadeusz Hejnar, Mieczysław Steczko, Marek Hryniewicz, Andrzej Nazarewicz, Marek Bronisławski, Jerzy Wrzesiński, Edward Maćków, Stanisław Kasprzyk, Aleksander Fijał, Zygmunt Drzymała, P.283389 / 161270, data zgłoszenia: 1990-01-22, data udzielenia: 1993-06-30,
 322. Preparat ochronny do topienia zapraw do sferoidyzacji żeliwa, Zbigniew Miętka, Barbara Pindelska, P.283388 / 161269, data zgłoszenia: 1990-01-22, data udzielenia: 1993-06-30,
 323. Mieszanka gumowa o wydłużonym czasie podwulkanizacji i zwiększonej przyczepności do tkanin kordowych, Waldemar Wiktorski, Zdzisław Chabowski, Zbigniew Górny, Romuald Boniecki, P.279381 / 160857, data zgłoszenia: 1989-05-09, data udzielenia: 1993-04-30, współwłaściciele: Dębickie Zakłady Opon Samochodowych STOMIL, Dębica, Polska,
 324. Zespół komory i tłoka prasującego poziomej maszyny ciśnieniowej o przedłużonej trwałości, Aleksander Fajkiel, Piotr Słowik, P.280324 / 160098, data zgłoszenia: 1989-06-28, data udzielenia: 1993-02-26,
 325. Sposób wyżarzania żeliwa ciągliwego i sferoidalnego, Jan Rączka, Kazimierz Lewandowski, Eugeniusz Pałczyński, Marek Rączka, P.269054 / 158977, data zgłoszenia: 1987-11-25, data udzielenia: 1992-10-30,
 326. Odlewniczy stop aluminiowy o podwyższonych i wysokich własnościach mechanicznych, Jerzy J. Sobczak, Grażyna Sęk-Sas, Zbigniew Lech, P.278463 / 158900, data zgłoszenia: 1989-03-22, data udzielenia: 1992-10-30,
 327. Stop aluminium o wysokich własnościach mechanicznych, Jerzy J. Sobczak, Grażyna Sęk-Sas, Zbigniew Lech, P.278079 / 158879, data zgłoszenia: 1989-03-03, data udzielenia: 1992-10-30,
 328. Klej, zwłaszcza do klejenia lignomeru, Zdzisław Żółkiewicz, Krzysztof Siwecki, Jacek Krokosz, Marceli Jaworski, Kazimierz Gąsiorski, P.271746 / 158634, data zgłoszenia: 1988-04-08, data udzielenia: 1992-09-30,
 329. Masa samoutwardzalna formierska lub rdzeniowa, Krzysztof Sęczek, Zbigniew Maniowski, Kazimierz Kluza, Julian Kawaler, Jacek Kwaśniak, P.273310 / 158437, data zgłoszenia: 1988-10-14, data udzielenia: 1992-09-30,
 330. Termoutwardzalna masa rdzeniowa, Krzysztof Sęczek, Zbigniew Maniowski, Kazimierz Kluza, Julian Kawaler, Jacek Kwaśniak, P.275819 / 157848, data zgłoszenia: 1988-11-14, data udzielenia: 1992-07-31,
 331. Dozownik czerpakowy, Roman Biedacha, Andrzej Białobrzeski, Adam Smęder, Witold Kamiński, P.279577 / 157776, data zgłoszenia: 1989-05-19, data udzielenia: 1992-07-31,
 332. Uniwersalna mieszarka laboratoryjna, Magdalena Gawlikowska, Aleksy Sasin, Józef Galon, Roman Ryglicki, P.270231 / 157490, data zgłoszenia: 1988-01-21, data udzielenia: 1992-06-30,
 333. Sposób odlewania metalowego wlewka z głową samoodzielającą, Jerzy Lis, Andrzej Kajtoch, Edward Szkolak, Jan Kiec, P.267527 / 157077, data zgłoszenia: 1987-08-31, data udzielenia: 1992-04-30, współwłaściciele: Kombinat Przemysłowy Huta Stalowa Wola, Stalowa Wola,
 334. Szkliwo emalierskie podstwowe niskotopliwe, Inocenty Wieczorek, Piotr Sroczyński, Marek Borgosz, Urszula Borek-Pipień, Romuald Boniecki, P.266128 / 156882, data zgłoszenia: 1987-06-08, data udzielenia: 1992-04-30, współwłaściciele: Rybnickie Zakłady Wyrobów Metalowych Huta Sielesia, Rybnik, Polska,
 335. Szkliwo emalierskie kryjące niskotopliwe, Inocenty Wieczorek, Piotr Sroczyński, Marek Borgosz, Urszula Borek-Pipień, Romuald Boniecki, P.266129 / 155456, data zgłoszenia: 1987-06-08, data udzielenia: 1991-12-31, współwłaściciele: Zakłady Wyrobów Metalowych Huta Silesia, Rybnik, Polska,
 336. Stop miedziowo-niklowo-magnezowy, Jerzy Tybulczuk, Adam Kowalski, Janusz Cupiał, P.263956 / 154570, data zgłoszenia: 1987-02-02, data udzielenia: 1992-02-28,
 337. Spoiwo do mas formierskich samoutwardzalnych i masa formierska samoutwardzalna, Krzysztof Sęczek, Zbigniew Pączek, Kazimierz Kluza, Mirosław Malik, Tadeusz Olszowski, Małgorzata Budziaszek, P.272902 / 153838, data zgłoszenia: 1988-06-06, data udzielenia: 1991-09-30,
 338. Urządzenie do pneumatycznego zagęszczania form odlewniczych, Jerzy Łempicki, Roman Biedacha, Stanisław Gustab, Ryszard Leśniewski, Jacek Przybylski, P.271725 / 152478, data zgłoszenia: 1986-06-13, data udzielenia: 1991-08-30,
 339. Urządzenie do pneumatycznego zagęszczania form odlewniczych, Jerzy Łempicki, Roman Biedacha, Stanisław Gustab, Ryszad Leśniewski, Jacek Przybylski, P.271724 / 152473, data zgłoszenia: 1986-06-13, data udzielenia: 1991-08-30,
 340. Urządzenie do pneumatycznego zagęszczania form odlewniczych, Jerzy Łempicki, Roman Biedacha, Stanisław Gustab, Ryszard Leśniewski, Jacek Przybylski, P.271724 / 152473, data zgłoszenia: 1986-06-13, data udzielenia: 1991-08-30,
 341. Urządzenie do homogenizacji materiałów sypkich, Józef Galon, Aleksy Sasin, Zbigniew Maniowski, Roman Ryglicki, P.271120 / 151699, data zgłoszenia: 1988-03-09, data udzielenia: 1991-02-28,
 342. Urządzenie do pneumatycznego zagęszczania form odlewniczych, Jerzy Łempicki, Roman Biedacha, Stanisław Gustab, Ryszard Leśniewski, Jacek Przybylski, P.260083 / 149731, data zgłoszenia: 1986-06-13, data udzielenia: 1990-07-31,
 343. Samoutwardzalna masa formierska lub rdzeniowa, Stanisław Młodnicki, Andrzej Baliński, Kazimierz Kluza, Tadeusz Olszowski, Wiesław Wojnowski, Stanisaw Konieczny, Aleksander Herman, Bogusław Dręczewski, P.264631 / 149422, data zgłoszenia: 1987-03-11, data udzielenia: 1991-04-30,
 344. Urządzenie do przewidywania struktury stopów odlewniczych, zwłaszcza stopnia sferoidyzacji żeliwa, Tadeusz Grochal, Roman Ryglicki, Wojciech Wierzchowski, P.256069 / 149360, data zgłoszenia: 1985-10-31, data udzielenia: 1990-05-04,
 345. Układ optyczny pirometru dwubarwowego, Andrzej Chechliński, Kazimierz Cyganek, Antoni Remiszewski, P.264120 / 149034, data zgłoszenia: 1987-02-13, data udzielenia: 1991-04-30,
 346. Samoutwardzalna masa termoizolacyjna, Zbigniew Ulman, Stanisław Pysz, BArbara Wilkosz, Tadeusz Piąstka, Andrzej Krawczyk, Zbigniew Śmietanko, Kazimierz Szatko, Jan Jaworek, P.268637 / 148353, data zgłoszenia: 1987-11-04, data udzielenia: 1990-09-28,
 347. Układ elektroniczny dzielnika sygnału, Wojciech Leśniewski, P.253991 / 147933, data zgłoszenia: 1985-06-13, data udzielenia: 1989-11-30,
 348. Układ elektroniczny pirometru bichromatycznego, Wojciech Leśniewski, Marek Barcik, P.251673 / 147278, data zgłoszenia: 1985-01-22, data udzielenia: 1989-10-31,
 349. Masa formierska lub rdzeniowa utwardzana w podwyższonych temperaturach, Stanisław Młodnicki, Andrzej Baliński, Kazimierz Kluza, Tadeusz Olszowski, Wiesław Wojnowski, Stanisaw Konieczny, Aleksander Herman, Bogusław Dręczewski, P.263958 / 146850, data zgłoszenia: 1987-02-02, data udzielenia: 1989-10-31,
 350. Cyklon z wymuszoną prędkością wirowania strugi gazu, Jan Grzywnowicz, Jan Harpula, Zbigniew Maniowski, Zbigniew Górny, Józef Tokarski, Andrzej Heryan, Stanisław Burda, Bartłomiej Grzywnowicz, Andrzej Harpula, P.257762 / 146110, data zgłoszenia: 1986-02-03, data udzielenia: 1989-05-31,
 351. Kompozycja na powłoki samonośnej formy ceramicznej, Aleksander Karwiński, Jerzy Stachańczyk, P.260940 / 145903, data zgłoszenia: 1986-08-04, data udzielenia: 1989-03-31,
 352. Układ elektroniczny pirometru bichromatycznego, Wociech Leśniewski, P.262486 / 145826, data zgłoszenia: 1986-11-18, data udzielenia: 1991-03-29,
 353. Masa rdzeniowa i formierska ze spoiwem typu olejowego, Zygmunt Grodziński, Tadeusz Rzepa, Andrzej Heryan, Władysław taborski, Aleksander Palma, Janusz Carski, Eugeniusz Tyrka Maria Bulwicka, Edmund Rączka, Jan Piecyk,, P.250715 / 145049, data zgłoszenia: 1984-11-21, data udzielenia: 1989-03-31, współwłaściciele: Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, Gliwice ,
 354. Techniczne ciało doskonale czarne, Wojciech Lesniewski, P.248193 / 144267, data zgłoszenia: 1984-06-12, data udzielenia: 1988-06-30,
 355. Sposób i metalowa forma odlewnicza do odlewania tłoków ze stopów aluminium, zwłaszcza tłoków silników spalinowych dużych mocy, Zbigniew Lech, Eugeniusz Pałczyński, Marian Wróblicki, Andrzej Janczur, Jan Nadzieja, Jerzy Karpiński, P.250016 / 144255, data zgłoszenia: 1984-10-12, data udzielenia: 1988-06-30,
 356. Masa rdzeniowa termoutwardzalna, Małgorzata Budziaszek, Marianna Koczwara, Kazimierz Kluza, Tadeusz Olszowski, Krzysztof Sęczek, P.255255 / 143803, data zgłoszenia: 1985-09-03, data udzielenia: 1989-10-31,
 357. Masa samoutwardzalna, formierska lub rdzeniowa, Małgorzata Budziaszek, Marianna koczwara, Kazimierz Kluza, Tadeusz Olszowski, Krzysztof Sęczek, P.255254 / 143802, data zgłoszenia: 1985-09-03, data udzielenia: 1989-09-30,
 358. Sposób i urządzenie do odlewania pod cisnieniem stopów metali, zwłaszcza stopów aluminium, w atmosferze gazów aktywnych, Andrzej Białobrzeski, Piotr Słowik, P.251034 / 143490, data zgłoszenia: 1984-12-17, data udzielenia: 1988-12-31,
 359. Środek powłokowy do form ciśnieniowych i sposób jego wytwarzania, Władysław Kajoch, Aleksander Fajkiel, Lidia Burczyk, Elżbieta Przyłuska, P.250387 / 143484, data zgłoszenia: 1984-11-09, data udzielenia: 1988-10-31, współwłaściciele: Instytut Technologii Nafty, Kraków,
 360. Maszyna do wykonywania form odlewniczych, Jerzy Łempicki, Ryszard Leśniewski, Roman Biedacha, Jacek Przybylski, Andrzej Grabczak, Stefan Gajda, P.252349 / 143063, data zgłoszenia: 1985-03-11, data udzielenia: 1988-11-30,
 361. Spoiwo do mas formierskich i rdzeniowych, Jan Kozień, Tadeusz Olszowski, Zbigniew Ulman, Tadeusz Piąstka, Maria Maciukiewicz, P.249622 / 142045, data zgłoszenia: 1984-09-17, data udzielenia: 1988-07-30,
 362. Wzmacniacz pomiarowy, Wojciech Leśniewski, Paweł Gajkowski, P.244346 / 142026, data zgłoszenia: 1983-10-28, data udzielenia: 1988-05-31,
 363. Preparat pomocniczy do topienia miedzi i jej stopów odlewniczych, Krzysztof Rutkowski, Zdzisław Sadzik, P.247228 / 141280, data zgłoszenia: 1984-03-21, data udzielenia: 1988-08-31,
 364. Środek ochronny na formy i rdzenie odlewnicze, Zygmunt Grodziński, Władysław Taborski, Aleksander Palma, Romuald Boniecki, P.248521 / 141170, data zgłoszenia: 1984-07-02, data udzielenia: 1988-01-20,
 365. Żeliwo stopowe o podwyższonych własnościach mechanicznych, Jadwiga bryniarska, Roman Ryglicki, P.245660 / 140964, data zgłoszenia: 1984-01-09, data udzielenia: 1987-07-31,
 366. Staliwo niskostopowe o podwyższonej odporności na korozję i podwyższonych własnościach plastycznych, Jerzy Romański, Tadeusz Hejnar, Łucja Reiss, P.249215 / 140459, data zgłoszenia: 1984-08-16, data udzielenia: 1987-11-30, współwłaściciele: Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Kraków,
 367. Układ elektroniczny do automatycznej analizy przebiegów w pomiarach cyfrowych, Ryszard Chromy, Magdalena gawlikowska, Tadeusz Grochal, Roman Ryglicki, P.253006 / 140329, data zgłoszenia: 1985-04-19, data udzielenia: 1987-07-31,
 368. Tłoczywo fenolowe, Romuald Boniecki, Zbigniew Górny, Urszula Borek, Tadeusz Stęga, Edmund Szewczyk, P.251959 / 139672, data zgłoszenia: 1985-02-15, data udzielenia: 1985-12-31,
 369. Masa formierska, zwłaszcza na formy dla odlewów staliwnych, Zygmunt Grodziński, Aleksander Palma, Władysław Taborski, Janusz Bereś, Tadeusz Rzepa, P.246850 / 139587, data zgłoszenia: 1984-03-23, data udzielenia: 1988-06-30,
 370. Emalia kryjąca tytanowa bezfluorowa, Władysław Kucharski, Leszek Cierniak, Maria Tuśnio, Wiesław Bodzenta, P.246342 / 139586, data zgłoszenia: 1984-02-21, data udzielenia: 1988-06-30,
 371. Układ elektroniczny przetwornika analogowo-cyfrowego, Stanisław Fuksa, Roman Ryglicki, Wojciech Wierzchowski, , P.249678 / 138806, data zgłoszenia: 1984-09-19, data udzielenia: 1988-12-30,
 372. Żuzel syntetyczny, zwłaszcza do rafinacji surówki specjalnej, Edward Biedrawa, Karol Chudoba, Zdzisław Czopek, ALeksander Fajkiel, Kazimierz Głownia, Jerzy Tybulczuk, P.238584 / 138448, data zgłoszenia: 1982-10-08, data udzielenia: 1988-01-30,
 373. Masa formierska, Stanisław Korpała, Zbigniew Stefański, Henryk Wąsowicz, Zbigniew Górny, Marek Kwiatkowski, Stanisław Ząbek, P.249175 / 138225, data zgłoszenia: 1984-08-13, data udzielenia: 1990-04-30,
 374. Stop chromowy do wytwarzania żeliwa niskochromowego, Stanisław Kasprzyk, Zbigniew Tyszko, Edmund Zdebski, P.250573 / 137312, data zgłoszenia: 1984-11-22, data udzielenia: 1989-02-28,
 375. Preparat do regeneracjiosprzętu stalowniczego, zwłaszcza płyt podwlewnicowych, Andrzej Kajtoch, Jerzy Lis, Stanisław Korcyl, P.235620 / 135909, data zgłoszenia: 1982-03-23, data udzielenia: 1986-10-31,
 376. Urządzenie do zabepieczania płyt podwlewnicowych, Jerzy Lis, Andrzej Kajtoch, Stanisław Korcyl, Józef Tokarski, P.239896 / 135441, data zgłoszenia: 1982-12-29, data udzielenia: 1986-12-31,
 377. Układ elektronicny pirometru, Wojciech Leśniewski, Marek Barcik, P.245092 / 135398, data zgłoszenia: 1983-12-12, data udzielenia: 1986-06-30,
 378. Koagulator żużla stopów żelaza, Andrzej Czajka, Tadeusz Pluta, Jerzy Romański, Jerzy Tybulczuk, P.230809 / 135381, data zgłoszenia: 1981-04-23, data udzielenia: 1986-12-31,
 379. Przyrząd do pomiaru zmian wilgotności standardowych próbek masy formierskiej, Ryszard Chromy, Magdalena Gawlikowska, Tadeusz Grochal, Roman Ryglicki, P.243467 / 135098, data zgłoszenia: 1983-08-17, data udzielenia: 1988-01-30,
 380. Urządzenie do odpylania materiału sypkiego, Andrzej Pająk, Tadeusz Olszowski, Adam Jachowicz, Zdzisław Samsonowicz, P.235614 / 134913, data zgłoszenia: 1982-03-22, data udzielenia: 1987-05-30,
 381. Preparat do zabepieczania sprzętu stalowniczego, zwłaszcza płyt podwlewnicowych , Andrzej Kajtoch, Stanisław Korcyl, Jerzy Lis, Jerzy Stachańczyk, P.236773 / 134602, data zgłoszenia: 1982-06-04, data udzielenia: 1986-05-15,
 382. Spoiwo, zwłaszcza do mas formierskich i rdzeniowych, Jan Kozień, Jerzy Tomczyk, Zbigniew Ulman, Tadeusz Olszowski, Tadeusz Piąstka, P.242001 / 133346, data zgłoszenia: 1983-05-16, data udzielenia: 1988-04-30,
 383. Wibrator elektromechaniczny, Andrzej Chechliński, Adam sroczyński, P.221936 / 133259, data zgłoszenia: 1980-01-21, data udzielenia: 1986-09-30,
 384. Samoutwardzalna masa formierska i rdzeniowa, Małgorzata Turkiewicz, Tadeusz Olszowski, Andrzej Baliński, Małgorzta Budziaszek, P.229085 / 133064, data zgłoszenia: 1981-01-07, data udzielenia: 1986-10-31,
 385. Aparat do oznaczania własności technologicznych żywic, Jan Szczurek, Julian Kawaler, Mieczysław Dębski, Józef Galon, Władysław Romek, Władysław Gruczyński, Stanisław Cięciwa, Aleksy Sasin, Jan Koziorowski, Andrzej Szkwarkowski, P.235436 / 130565, data zgłoszenia: 1982-03-11, data udzielenia: 1986-02-28,
 386. Masa rdzeniowa, Zygmunt Grodziński, Tadeusz Rzepa, Władysław Taborski, Aleksandr Palma, Janusz Czarski, Andrzej Heryan, P.232344 / 130514, data zgłoszenia: 1981-07-23, data udzielenia: 1986-03-10,
 387. Urządzenie do mieszania materiałów szypkich, zwłaszcza masy formierskiej, Jerzy Lempicki, Jacek Przybylski, Wanda Bulka, Ryszard Leśniewski, Andrzej Pająk, P.226798 / 130422, data zgłoszenia: 1980-09-16, data udzielenia: 1986-09-30,
 388. Stop miedziowo-niklowo-magnezowy, Jerzy Tybulczuk, Janusz Cupiał, P.233252 / 130045, data zgłoszenia: 1981-09-30, data udzielenia: 1985-09-14,
 389. Emalia kryjąca niskoborowa-cyrkonowa na odlewy żeliwne sanitariatów, Jan Buciewicz, Władysław Kucharski, Leszek Cierniak, Andrzej Wątek, Andrzej Chochół, Maria Tuśnio, P.231675 / 129879, data zgłoszenia: 1981-06-11, data udzielenia: 1985-11-30,
 390. Aparat do badania czsu żelowania układów spoiwo-utwardzacz stosowanych w masach samoutwardzalnych, Stanisław Cięciwa, Jan Koziorowski, Władysław Romek, Barbara Wilkosz, P.234273 / 129388, data zgłoszenia: 1981-12-17, data udzielenia: 1985-06-28,
 391. Sposób wykonywania rdzeni, Mieczysław Dębski, Włodzimierz Jarecki, Krzysztof Wiechczyński, Zdzisław Majchrowski, Walerian Soliński, Kazimierz Iwasieczko, P.233267 / 129359, data zgłoszenia: 1981-09-29, data udzielenia: 1985-12-30,
 392. Sposób regeneracji wykładzin pieców indukcyjnych, Leon Dudek, Zenon Pirowski, Roman Ryglicki, Jerzy Tybulczuk, P.235894 / 128940, data zgłoszenia: 1982-09-04, data udzielenia: 1985-04-15,
 393. Sposób regeneracji ogniotrwałej wykładziny pieców indukcyjnych, Leon Dudek, Zenon Pirowski, Roman Ryglicki, Jerzy Tybulczuk, P.236074 / 128936, data zgłoszenia: 1982-04-20, data udzielenia: 1985-02-28,
 394. Masa formierska lub rdzeniowa, Jan Kozień, Mariusz Holtzer, Jerzy Tomczyk, Tadeusz Olszowski, Tadeusz Piąstka , P.234737 / 128885, data zgłoszenia: 1982-01-15, data udzielenia: 1984-12-31,
 395. Stop żelazowo-krzemowo-fosforowy o działaniu modyfikującym, Władysław Madej, Aleksander Sędzimir, Marian Cupryś, P.233958 / 128877, data zgłoszenia: 1981-11-23, data udzielenia: 1986-04-15,
 396. Klej do łączenia rdzeni i form odlewniczych, Zygmunt Grodziński, Krzysztof Fryc, Tadeusz Rzepa, P.219440 / 128088, data zgłoszenia: 1979-11-03, data udzielenia: 1985-12-30,
 397. Masa formierska, zwłaszcza do wytwarzania odlewów żeliwnych, Karol Chudoba, Stanisław Korpała, Andrzej Nowak, Tomasz Szczurek, Henryk Wąsowicz, Stanisław Ząbek, Zbigniew Stefański, P.222070 / 127305, data zgłoszenia: 1980-02-15, data udzielenia: 1985-02-28,
 398. Utwardzacz do mas formierskich i rdzeniowych ze spoiwem z żywicy mocznikowo-formaldehydowej, Mieczysław Dębski, Włodzimierz Jarecki, Andrzej Trojan, Krzysztof Wiechczyński, Halina Wiekluk, Zdzisław Wertz, P.228269 / 127034, data zgłoszenia: 1980-12-03, data udzielenia: 1985-03-15,
 399. Urządzenie do suchego oczyszczania powietrza z substancji pylistych, Andrzej Pająk, P.231427 / 126320, data zgłoszenia: 1981-05-29, data udzielenia: 1984-06-15,
 400. Klej do łączenia rdzeni i form odlewniczych, Zygmunt Grodziński, Krzysztof Fryc, Tadeusz Rzepa, P.216301 / 126096, data zgłoszenia: 1979-06-11, data udzielenia: 1985-06-28,
 401. Urządzenie do pomiaru wytrzymałości masy formierskiej na rozciąganie, Roman Ryglicki, Magdalena Gawlokowska, Jerzy Ostrowski, Władysław Romek, P.207454 / 126072, data zgłoszenia: 1978-06-06, data udzielenia: 1985-06-15,
 402. Masa samoutwardzalna, formierska lub rdzeniowa, Tadeusz Olszowski, Małgorzata Turkiewicz, Andrzej Baliński, Małgorzata Budziaszek, P.225336 / 125082, data zgłoszenia: 1980-06-30, data udzielenia: 1984-01-31,
 403. Masa chemoutwardzalna, formierska lub rdzeniowa, Mieczysław Dębski, Zdzisław Wertz, Krystyna starzyńsk, Grzegorz Derecki, Halina Wiekluk, Krzysztof Wiechczyński, Włodzimierz Jarecki, Andrzej trojan, Wiesław Moniowski, Maciej Asłanowicz, P.223922 / 124931, data zgłoszenia: 1980-04-29, data udzielenia: 1984-01-31,
 404. Sposób wykonywania form i rdzeni odlewniczych, Andrzej Pająk, Tadeusz Olszowski, Mariusz Holtzer, Antoni Mazur, Andrzej Marzencki, Adam Jachowicz, P.213514 / 124538, data zgłoszenia: 1979-02-16, data udzielenia: 1985-05-31,
 405. Modyfikator wieloskładnikowy dla stopów żelaza, Jan Wojtasik, Aleksander Fijał, Zdzisław Czopek, Jan Ciurlok, Tadeusz Torz, Kazimierz Jaroń, Stanisław Moczulski, Henryk Szlas, Alojzy Wyrobek, P.214894 / 123455, data zgłoszenia: 1979-04-12, data udzielenia: 1984-10-02,
 406. Środek powłokowy na formy ciśnieniowe, zwłaszcza dla odlewów sporządzonych ze stopó metali nieżelaznych, Władysław Kajoch, Aleksander Fajkiel, P.227727 / 122861, data zgłoszenia: 1980-11-07, data udzielenia: 1984-03-31,
 407. Masa rdzeniowa, Mieczysław Dębski, Włodzimierz Jarecki, Andrzej Trojan, Krzysztof Wiechczyński, Halina Wiekluk, Zdzisław Wertz, P.224685 / 122550, data zgłoszenia: 1980-05-31, data udzielenia: 1984-06-15,
 408. Sposób wytwarzania pierścieni ślizgowych silników elektrycznych, Krzysztof Rutkowski, P.217577 / 121165, data zgłoszenia: 1979-08-03, data udzielenia: 1984-09-25,
 409. Pokrycie ochronne na piaskowe formy i rdzenie odlewnicze, Tadeusz Fryc, P.219164 / 119818, data zgłoszenia: 1979-10-22, data udzielenia: 1983-05-31,
 410. Smar do tłoków maszyn odlewniczych, Władysław Kajoch, Aleksander Fajkiel, P.212510 / 118281, data zgłoszenia: 1978-12-30, data udzielenia: 1983-04-30,
 411. Emalia podstwowa na odlewy żeliwne, Jan Buciewicz, Władysław Kucharski, Leszek Cierniak, Andrzej Wątek, Maria Tuśnio, Maria Piętak, P.211548 / 117930, data zgłoszenia: 1978-12-08, data udzielenia: 1983-06-15,
 412. Urzadzenie do czyszczenia gazów, Jan Grzywnowicz, Jan Harpula, Józef Cienkosz, Czesław Basz, P.220616 / 117542, data zgłoszenia: 1979-12-19, data udzielenia: 1983-09-30,
 413. Spoiwo do mas formierskich, Jan Cichy, Włodzimierz Jarecki, Wiesław Moniowski, Andrzej trojan, Zdzisław Wertz, Krzysztof Wiechczyński, Halina Wiekluk, Jan Zakrzewski, Maria Gil, P.207180 / 117468, data zgłoszenia: 1978-05-27, data udzielenia: 1983-02-25,
 414. Topnik pokrywająco-rafinujący dla stopów aluminium, Zbigniew Lech, Adam Zimnielski, Jan Nadzieja, Marian Adamus, P.201446 / 115580, data zgłoszenia: 1977-10-10, data udzielenia: 1983-01-15,
 415. Urządzenie do pomiaru wytrzymałości mas formierskich lub rdzeniowych , Bogusław Słomczyński, Jerzy Karpiński, Jan Harpula, Zbigniew Górny, Marian Adamus, Leszek Reindl, P.201145 / 114466, data zgłoszenia: 1977-09-28, data udzielenia: 1982-05-31,
 416. Żeliwo szare, zwłaszcza nadeutektyczne o podwyższonych własnościach mechanicznych, Jan Wojtasik, Janusz Węgrzyn, P.201548 / 113831, data zgłoszenia: 1977-10-14, data udzielenia: 1982-12-10,
 417. Sposób wytwarzania żeliwa, zwłaszcza na cienkościenne odlewy kokilowe, Władysław Madej, Czesław Podrzucki, Aleksander Sędzimir, Jan Zakrzewski, P.201217 / 113691, data zgłoszenia: 1977-09-30, data udzielenia: 1982-05-15,
 418. Rdzennica, Roman Biedacha, Władysław Kurdziel, Janusz Kaczor, Adam Smęder, Jacek Kołaczkowski, Tadeusz Olszowski, Adam Nawrocki, Janina Rzeszut, P.217558 / 112325, data zgłoszenia: 1975-11-10, data udzielenia: 1982-02-27, współwłaściciele: Przedsiębiorstwo Projektowania i realizacji Inwestycji Przemysłu Maszynowego BIPROMASZ, Warszawa, Polska,
 419. Kompozycja utwardzająca dla mas formierskich i rdzeniowych, Stanisław Kopciak, Janusz Świętosławski, Andrzej Siłowiecki, Tadeusz Olszowski, Barbara Wilkosz, Zbigniew Ulman, Zofia Baniak, P.194640 / 110305, data zgłoszenia: 1976-12-12, data udzielenia: 1981-05-20,
 420. Sposób wykonywania odlewów, Tadeusz Olszowski, Andrzej Pająk, Jerzy Zalewski, Antonina Rydzak, , P.205601 / 110157, data zgłoszenia: 1978-03-22, data udzielenia: 1981-04-30,
 421. Żaroodporny stop układu potrójnego Fe-Cr-Al, Jadwiga Bryniarska, Zbigniew Tyszko, Anna Rojek, Andrzej Gwiżdż, Wiesław Pstuś, P.214680 / 109585, data zgłoszenia: 1976-01-23, data udzielenia: 1981-11-30,
 422. Żaroodporny stop układu potrójnego Fe-Cr-Al, Jadwiga Bryniarska, Zbigniew Tyszko, Anna Rojek, Andrzej Gwiżdż, Wiesław Pstuś, P.214679 / 109584, data zgłoszenia: 1976-01-23, data udzielenia: 1981-11-30,
 423. Masa formierska, Magdalena Gawlikowska, Elżbieta Popławska Dobiejewska, Stanisław Rybiński, Maciej Szolc, Paweł Gothsonner, P.200838 / 109303, data zgłoszenia: 1977-09-13, data udzielenia: 1981-11-30,
 424. Środek do naprawy wad powierzchniowych, zwłaszcza odlewów metalowych i modeli odlewniczych, Henryk Wąsowicz, Andrzej Pokorski, Leszek Kleber, P.198706 / 109005, data zgłoszenia: 1977-06-06, data udzielenia: 1981-05-08,
 425. Środek do naprawy wad powierzchniowych, zwłaszcza odlewów metalowych i modeli odlewniczych, Henryk Wąsowicz, Andrzej Pokorski, Leszek Kleber, P.198706 / 109005, data zgłoszenia: 1977-06-06, data udzielenia: 1981-05-08,
 426. Sposób pomiaru stopnia zagazowania ciekłych metali oraz urządzenie do pomiaru stopnia zagazowania ciekłych metali , Krzysztof Rutkowski, P.195453 / 108816, data zgłoszenia: 1977-01-20, data udzielenia: 1981-02-14,
 427. Preparat do mas formierskich i rdzeniowych, Magdalena Gawlikowska, Adam Sroczyński, Piotr Gzyl, Bożena Marlewska, Jan Cichy, Stanisław Rybiński, Maciej Szolc, P.195331 / 108733, data zgłoszenia: 1977-01-14, data udzielenia: 1981-07-15,
 428. Środek na pokrycie ochronne do form metalowych, Jan Nadzieja, Zbigniew Lech, Jan Zakrzewski, Marian Adamus, Józef Rymarczyk, P.195617 / 108718, data zgłoszenia: 1977-01-26, data udzielenia: 1981-07-15,
 429. Środek powłokowy na formy ciśnieniowe dla odlewó sporządzanych zwłaszcza ze stopów aluminium, Władysław Kajoch, P.204371 / 108470, data zgłoszenia: 1978-01-30, data udzielenia: 1982-05-31,
 430. Żaroodporny stop układu potrójnego Fe-Cr-Al, Jadwiga Bryniarska, Zbigniew Tyszko, Anna Rojek, Andrzej Gwiżdż, Wiesław Pstuś, P.186756 / 108294, data zgłoszenia: 1976-01-23, data udzielenia: 1980-10-31,
 431. Cylinder silnika spalinowego oraz sposób wytwarzania cylindra silnika spalinowego, Zbigniew Górny, Stanisław Jarnuszkiewicz, Zbigniew Kanikuła, P.201895 / 108267, data zgłoszenia: 1977-11-02, data udzielenia: 1980-10-31,
 432. Środek do powlekania rdzennic i modeli odlewniczych przy wyrobie rdzeni i form, Włodzimierz Jarecki, Wiesław Moniowski, Andrzej Trojan, Zdzisław Wertz, Krzysztof Wiechczyński, Halina Wiekluk, P.197118 / 107981, data zgłoszenia: 1977-03-31, data udzielenia: 1980-08-15,
 433. Spoiwo fenolowo-formaldehydowo-furfurylowe, Krystyna Starzyńska, Grzegorz Derecki, Jan Harpula, Antoni Polak, Stanisław Wilaszek, Adolf Macużak, Zdzisław Wertz, Tadeusz Rzepa, P.182060 / 107493, data zgłoszenia: 1975-07-14, data udzielenia: 1980-07-31, współwłaściciele: Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska,
 434. Urządzenie do sporządzania masy formierskiej lub rdzeniowej, Jan Filipecki, Jan Rączka, Zdzisław Wertz, P.200439 / 107157, data zgłoszenia: 1977-08-23, data udzielenia: 1980-05-31, współwłaściciele: Politechnika Krakowska, Kraków, Polska,
 435. Żeliwo stopowe o podwyższonych własnościach mechanicznych oraz sposób wytwarzania żeliwa stopowego o podwyższonych własnościach mechanicznych, Zbigniew Tyszko, Edmund Machynia, Jadwiga Bryniarska, Stanisław Preworski, Andrzej Gwiżdż, Wiesław Pstuś, P.185571 / 107036, data zgłoszenia: 1975-12-15, data udzielenia: 1980-06-16,
 436. Środek powłokowy na formy odlewnicze lub rdzenie, Zygmunt Grodziński, Jur Piszak, Tadeusz Rzepa, Maciej Kowalówka, Tadeusz Fryc, Józef Magiera, Henryk Foltyn, P.184895 / 107035, data zgłoszenia: 1974-08-01, data udzielenia: 1980-06-16,
 437. Pasta do naprawy form i rdzeni odlewniczych, Zygmunt Grodziński, Tadeusz Klemensiewicz, Tadeusz Fryc, P.193226 / 106553, data zgłoszenia: 1976-10-22, data udzielenia: 1980-05-31,
 438. Masa formierska i rdzeniowa, Zdzisław Wertz, Krystyna Starzyńska, Jan Harpula, Grzegorz Derecki, Halina Wiekluk, Krzysztof Wiechczyński, Włodzimierz Jarecki, Wiesław Moniowski, Andrzej Trojan, P.180212 / 106358, data zgłoszenia: 1975-05-06, data udzielenia: 1980-08-30, współwłaściciele: Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, polska,
 439. Żeliwo niskostopowe odporne na ścieranie oraz sposób jego otrzymywania, Jan Rączka, Edmund Machynia, Eugeniusz Kraus, Zygmunt Haduch, P.187075 / 104720, data zgłoszenia: 1976-02-06, data udzielenia: 1979-12-01, współwłaściciele: Politechnika Krakowska, Kraków, Polska,
 440. Kit do naprawy wad piowierzchniowych powłok emalii białych i barwnych, Władysław Kucharski, Andrzej Pokorski, P.186718 / 102854, data zgłoszenia: 1976-01-21, data udzielenia: 1979-07-16,
 441. Żeliwo niskostopowe o podwyższonej odporności na ścieranie, Stanisław Przeworski, Zbigniew Tyszko, Antoni Mikisz, Marian Adamus, Jan Zakrzewski, Stefan Cywiński, P.1888859 / 102522, data zgłoszenia: 1976-04-15, data udzielenia: 1980-11-29,
 442. Preparat do rafinacji ciekłych stopów żelaza, Zofia Dolińska, Zygmunt Doliński, P.191779 / 102476, data zgłoszenia: 1976-08-11, data udzielenia: 1979-05-15,
 443. Sposób wykonywania kadłubów silników elektrycznych, Władysław Kajoch , Aleksander Fajkiel, Adam Wojtarowicz, Józef Światek, Kazimierz Staroń, P.190362 / 101523, data zgłoszenia: 1976-06-10, data udzielenia: 1979-03-31,
 444. Urządzenie do pomiaru wilgotności znormalizowanych próbek masy formierskiej, Zygmunt Pomianowski, Kazimierz Cyganek, P.189240 / 101070, data zgłoszenia: 1976-04-30, data udzielenia: 1980-01-31,
 445. Układ urządzeń do odzyskiwania składników spoiwa a materiałów odpadowych przy sporządzaniu rdzeni z mas ze spoiwami utwardzanymi chemicznie lub fizykochemicznie, Jan Harpula, Józef Tokarski, Leszek Reindl, Stanisław Burda, Kazimierz Bruzda, Bogusław Słomczyński, Jur Piszak, Zbigniew Górny, Mieczysław Dębski, Jerzy Śliwa, Tadeusz Rzepa, Andrzej Heryan, Janusz Czarski, Julian Kawaler, Jerzy Urlata, Marian Adamus, P.199473 / 101053, data zgłoszenia: 1974-12-06, data udzielenia: 1980-01-31,
 446. Katalizator do utwardzania żywic zawierających pochodne furanu, Krystyna Starzyńska, Grzegorz Derecki, Zdzisław Wertz, Jan Harpula, P.177767 / 100740, data zgłoszenia: 1975-02-03, data udzielenia: 1979-03-15, współwłaściciele: Instytut Chemii Przemysłowej , Warszawa,
 447. Urządzenie do regeneracji mas formierskich, Tadeusz Olszowski, Andrzej Pająk, Adam Nawrocki, Zbigniew Kanikuła, Jan Cichy, Adam Jachowicz, P.192501 / 100567, data zgłoszenia: 1976-09-17, data udzielenia: 1980-07-04,
 448. Sposób otrzymywania porowatej kształtki kordierytowej, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Rudolf Krzyżak, P.401536 / , data zgłoszenia: 2012-11-09, data udzielenia: 2017-08-07,
 449. Sposób wykonywania porowatej kształtki kordierytowej, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Rudolf Krzyżak, P.401539 / , data zgłoszenia: 2012-11-09, data udzielenia: 2017-08-07,

Zgłoszenia

 1. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, PCT/PL/2012/000, data zgłoszenia: 2012-10-25, zgłoszony za granicą, Izrael
 2. Stanowisko do badań właściwości ciekłego magnezu i jego stopów w kontakcie z podłożami ogniotrwałymi, Janusz Budzioch, Grzegorz Bruzda, Artur Kudyba, Rafał Nowak, Natalia Sobczak, P.421216, data zgłoszenia: 2017-04-06,
 3. Zawias jednoosiowy, Robert Żuczek, Piotr Dudek, P.419908, data zgłoszenia: 2016-12-20,
 4. Wlewnica uniwersalna do wlewków kuziennych o regulowanej masie, Andrzej Pytel, Stanisław Pysz, Mirosław Karbowniczek, Bogdan Zdonek, Stanisław Binek, Piotr Dudkiewicz, Rafał Kolasa, P.419894, data zgłoszenia: 2016-12-19, współwłaściciele: AGH, IMŻ, Celsa,
 5. Moduł do lutowania płytek obwodów drukowanych, Natalia Sobczak, Artur Kudyba, Michał Markiewicz, P.419498, data zgłoszenia: 2016-11-17,
 6. Sposób recyclingu wiórów tytanowych, Tomasz Dudziak, P.417659, data zgłoszenia: 2016-06-21,
 7. Sposób wytwarzania proszków w procesie recyclingu wiórów niklowych, Tomasz Dudziak, P.417490, data zgłoszenia: 2016-06-08,
 8. Sposób wytwarzania proszków w procesie recyclingu wiórów stalowych, Tomasz Dudziak, P.417489, data zgłoszenia: 2016-06-08,
 9. Sposób wykonywania modeli w technice 3D oraz tworzywo do wykonywania modeli w technice 3D, Jacek Krokosz, Jerzy J. Sobczak, Andrzej Gil, Rafał Pabiś, Zdzisław Żółkiewicz, Zbigniew Stefański, Krzysztof Nosal, Paweł Pichniarczyk, Henryk Szeląg, Małgorzata Niziurska, P.415793, data zgłoszenia: 2016-01-14, współwłaściciele: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie filia w Krakowie,
 10. Sposoby wykonywania warstwowych form ceramicznych do odlewania stopów metali reaktywnych, Wojciech Leśniewski, Aleksander Karwiński, Marek Wawrylak, Piotr Wieliczko, P.414765, data zgłoszenia: 2015-11-12,
 11. Urządzenie do badania odporności na zmęczenie cieplne tworzyw metalowych i próbka do badania odporności na zmeczenie cieplne tworzyw metalowych, Andrzej Pytel, Krzysztof Jaśkowiec, Waldemar Uhl, Zenon Pirowski, P.410737, data zgłoszenia: 2014-12-20,
 12. Ciekła masa ceramiczna do wytwarzania form odlewniczych, zwłaszcza dla odlewnictwa precyzyjnego, Władysław Madej, Aleksander Karwiński, Irena Ozdebska-Szanda, Michał Angrecki, P.410514, data zgłoszenia: 2014-12-11,
 13. Sposób wytwarzania form odlewniczych, zwłaszcza warstwowych form odlewniczych dla odlewnictwa precyzyjnego, Władysław Madej, Aleksander Karwiński, Irena Izdebska-Szanda, Michał Angrecki, P.410513, data zgłoszenia: 2014-12-11,
 14. Reaktor ciśnieniowy wytwarzający materiały o ukierunkowanej porowatości, Jerzy J. Sobczak, Natalia Sobczak, Piotr Długosz, Paweł Darłak, Vladimir Shapovalov, Ludmila Bojko, P.405760, data zgłoszenia: 2013-10-24,
 15. Sposób wytwarzania ekologicznego paliwa dla przemysłu metalurgicznego, Jan Pielichowski, Krzysztof Pielichowski, Edyta Hebda, Jerzy J. Sobczak, Zdzisław Żółkiewicz, Aleksander Karwiński, P.404571, data zgłoszenia: 2013-07-05,
 16. Kompozycja warstwy ceramicznej do wytwarzania formy odlewniczej i innych wyrobów, Zbigniew Stefański, Aleksander Karwiński, Irena Izdebska-Sznda, P.404355, data zgłoszenia: 2013-06-17,
 17. Sposób wykonywania porowatej kształtki kordierytowej, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Rudolf Krzyżak, P.401538, data zgłoszenia: 2012-11-09,
 18. Sposób wytwarzania stopu tytanu z miedzią, Krzysztof Wańczyk, Marek Wawrylak, Piotr Kowalski, P. 423404, data zgłoszenia: 2017-11-09,
 19. Masa ceramiczno-węglowa do wytwarzania filtrów piankowych, Barbara Lipowska, J. Witek, Z. Robak. R. Muzyka., M. Ścieżko, A. Ościłowski, Maciej Asłanowicz, Aleksander Karwiński, P. Wieliczko, P. 408332, data zgłoszenia: 2014-05-26, współwłaściciele: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Gliwicach,
 20. Module for soldering printed circuit boards (Moduł do lutowania płytek obwodów drukowanych), Kudyba Artur, Sobczak Natalia, Markiewicz Michał, EP.17460064.3, data zgłoszenia: 2017-10-19, zgłoszony za granicą, Europejski Urząd Patentowy